Voyeurism

Voyeurism

Är när man blir sexuellt upphetsad av att i smyg titta på när andra människor klär av sig, har sexuella aktiviteter eller andra aktiviteter som anses vara av privat natur. Detta kan ske genom att observera på håll eller använda sig av kamera, videofilma eller titta i speglar.

Onani förekommer vanligen under eller strax efter voyeuristiska aktiviteter. En variant av Voyeurism innebär att lyssna på erotiska samtal som t ex telefonsex.

Ordet Voyeurism kommer från Franskan ”en som ser”

Kriterier för diagnosen:
Upprepade gånger under minst 6 månader. Intensiva sexuella önskningar, fantasier eller smygtittande.

I dagens samhälle anses en viss voyeurism som normalt, t ex som att samla på pornografiska tidningar, filmer eller att man blivit upphetsad när man av misstag sett någon som klätt av sig eller haft sex. Det som avgör om du är en voyeur är om du söker upp dessa upplevelser eller om det sker av misstag.

Orsak?
Det finns många olika teorier relaterade till voyeuristiska beteende, många som härrör från den psykoanalytiska traditionen. Det har föreslagits att barntrauma (t ex sexuella övergrepp) eller viktiga erfarenheter från barndomen kan manifestera sig i voyeuristiska beteende.

Behandling:
Behandling innebär vanligtvis psykoterapi för att upptäcka och försöka att arbeta igenom den underliggande orsaken till problemet.