Vestibulit – Orsak

Anledning/orsaker till vestibulit När en kvinna får vestibulit kan  smärttillståndet sägas bero på att slemhinnan i slidöppningen är utsliten, vilket leder till att nerver växer ut och kvinnan blir extra smärtkänslig. Då sår eller  liknande förslitningsskador läkt försvinner normaltnervöverkänsligheten, men hos kvinnor med vestibulit gör den inte det.

Det finns inga tydliga orsaker till varför vissa kvinnor får vestibulit. Flera olika förklaringar diskuteras, och vestibulit anses kunna ha flera olika orsaker samtidigt som det hos olika patienter kan vara helt olika orsaker. Hos vissa patienter anses det finnas en psykisk koppling till problemen, medan det
hos andra är den fysiska aspekten som kan anses överväga. Ofta anses också de psykologiska aspekterna kring vestibulit snarare vara en följd av sjukdomen än en orsak till den.

Vanligt då det gäller vestibulitdrabbade kvinnor är att det tidigare förekommit ett flertal antibiotikabehandlingar. Detta kan medföra att den normala skyddande
bakteriefloran skadas, och svampinfektioner uppkommer.

När en kvinna får vestibulit kan smärttillståndet sägas bero på att slemhinnan i slidöppningen är utsliten, vilket leder till att nerver växer ut och kvinnan blir extra smärtkänslig. Då sår eller liknande förslitningsskador läkt försvinner  normalt nervöverkänsligheten, men hos kvinnor med vestibulit gör den inte det.

Det finns inga tydliga orsaker till varför vissa kvinnor får vestibulit. Flera olika förklaringar diskuteras, och vestibulit anses kunna ha flera olika orsaker samtidigt som det hos olika patienter kan vara helt olika orsaker. Hos vissa patienter anses det finnas en psykisk koppling till problemen, medan det hos andra är den fysiska aspekten som kan anses överväga. Ofta anses också de psykologiska aspekterna kring vestibulit snarare vara en följd av sjukdomen än en orsak till den.

Vanligt då det gäller vestibulitdrabbade kvinnor är att det tidigare förekommit ett flertal antibiotikabehandlingar. Detta kan medföra att den normala
skyddande bakteriefloran skadas, och svampinfektioner uppkommer. Då vestibulit uppkommer i samband med svampinfektioner kallas det vestibulit
candida. Ofta inträffar detta då en kvinna upprepade gånger behandlat svampinfektioner med olika salvor utan att bli helt bra. Svampen blossar upp
igen, och kvinnan behandlar utan att bli av med infektionen. Ofta blir infektionen värre för varje gång den återvänder, och kvinnans smärta förvärras.

Vestibulit är dock ett fenomen som förbryllar forskare genom att ofta inte ha någon logisk förklaring överhuvudtaget. Inga kopplingar kan göras till sexuella
övergrepp eller andra sexuella erfarenheter och/eller sexvanor. Då det gäller p-piller är det enda tydliga sambandet mellan dessa och vestibulit att kvinnor som börjar med p-piller i sina tidigaste tonår (tretton – fjorton år) och har ätit dem i mer än två år, har en tendens att oftare drabbas av vestibulit än andra. Inga skillnader kan heller påvisas då det gäller ålder för sexuell debut, antal graviditeter eller antal sexpartners.

Vissa forskare menar att det finns ett samband mellan kvinnor vars livsstil präglas av höga krav och ambition och vestibulit. Att leva under höga krav och
stress sägs vara orsak till en rad andra sjukdomar, exempelvis magsår, och på samma sätt anses stressen i livsstilen påverka slemhinnorna i underlivet. Detta kan leda till sköra slemhinnor, men även till att kvinnan känner sig spänd även vid samlag, vilket leder till friktion som är påfrestande för slemhinnorna.
Forskare som anser att vestibulit är en livsstilssjukdom tror inte heller att vestibulit är en sjukdom som funnits oupptäckt länge, utan att det är en
sjukdom som uppstått under senare år.