Vaginism – läkarhjälp

Att söka läkarhjälp för vaginism

Det är viktigt att kvinnor med vaginism vågar söka hjälp, och inte känner skam
över sitt problem. Oftast är problemen lättare att lösa på ett tidigt stadium,
så det är bäst att söka hjälp så tidigt som möjligt. Då man söker läkarhjälp
för vaginism bör man vända sig till en gynekolog. Gynekologen kan i första hand göra en undersökning för att utesluta till exempel en svampinfektion eller en könssjukdom. Vid vaginism kan gynekologen remittera till en vulva/vaginism -specialist.

Om kvinnan söker hjälp för vaginism är det viktigt att utreda såväl
gynekologiska som psykologiska orsaker. Sexuella problem och funktioner bör
också utredas. Om vaginism upptäcks vid ett gynekologbesök bör undersökningen genast avslutas för att inte framkalla mer obehag. Det är också viktigt att gynekologen förklarar för kvinnan vad som inträffade.

Det förhållningssätt som tycks förbättra för flertalet sökande är att bli
bemött ur ett helhetsperspektiv, dvs. att individuella behov, personlighet och
sexualitet tas hänsyn till och utreds. Mycket talar för att kognitiv beteendeterapi är en behandling med mycket god effekt.