Välja sexshop

Vad skall man egentligen tänka på när man skall välja en sexshop att handla från?

Ja det beror förståss lite på vad man är ute efter och vad man värdesätter. Men vissa generella tips och råd är såklart tämligen universella.

1: Välj en etablerad butik
Det finns olika anledningar till varför man bör välja en etablerad butik. Men de flesta innefattas i punkterna nedan. Att butiken har en historia gör att sannorlikheten att det även framgent ser ut som det har gjort. Det startar väldigt många nya sexshopar varje år men det är otroligt få som finns kvar efter ett par år. En nerlagd butik ger inga garantier…

2: Välj en butik med stadiga finanser och god ekonomi
När en sexshop har god ekonomi så innebär detta att ägarna driver företaget på ett sådant sätt att företaget ges förutsättningar att fortleva även i framtiden. Det är mer långsökt att man lägger ner ett välmående företag än ett i ekonomiskt trångmål.

3: Välj en sexshop som finns på ”riktigt”
Att ett företag har en fysisk plats där du kan besöka dem är bra. Dels för att du faktiskt kan möta dem i verkligheten men också för att det visarpå att det inte bara är ett företag byggt av luft.

4: Välj en sexshop som är godkänd i Trygg Ehandel
Att en butik är godkänd enligt Trygg Ehandel betyder att det årligen görs stickbrov och att butikens ekonomi är i ordning. Givetvis så är det ingen garanti men det ger en bra fingervisning.

5: Kolla upp så långt som möjligt att bolaget finns och är aktivt
Gå in på allabolag.se och sök på bolagsnamnet

6: Kontrollera att alla uppgifter finns på hemsidan.
Deras organisationsnummer, telefonnummer, adress, epostadress osv.

7: Testa företagets kundtjänst.
Prova att ställa en fråga via mail eller telefon. Om företaget svarar tämligen snabbt och på ett tillötesgående sätt så är det en bra indikation på att företaget fungerar som det ska.

8: Läs andra kunders omdömen
Kolla på exempelvis pricerunner, reco eller någon annan sida där användare kan betygsätta företag.