vaginism orsak

Orsaker/anledningar till vaginism

De vaginala slemhinnorna förändras ett antal gånger under en kvinnas liv.
Förändringarna inträffar i samband med förändringar kring kvinnans produktion
av sexuella hormoner. I puberteten börjar produktionen av östrogen, vilket
medför att de vaginala slemhinnorna utvecklas. Trots att slidan inte innehåller
några körtlar är ytan alltid täckt av ett fuktlager. Vid sexuell upphetsning
får vagina ytterligare fukt, så kallad lubrikation, för att ett smärtfritt
samlag ska kunna äga rum. Vid klimakteriet avslutas produktionen av sexuella
hormoner och slemhinnorna kan bli torrare, och därav kan smärtor vid samlag
uppstå.

Ofta uppstår vaginism på grund av psykologiska orsaker. Det kan handla om
bristande utbildning, vilket leder till rädsla, ett förhållande kvinnan inte
känner sig trygg i, eller rädsla för skador exempelvis efter en förlossning
eller annan operation. Andra psykologiska orsaker som kan leda till vaginism
kan vara om kvinnan tidigare blivit utsatt för sexuellt tvång eller andra
traumatiska upplevelser.

Det finns ofta hos kvinnor en naturlig rädsla för det första samlaget. Rädslan
för penetration är vanlig, och smärtan som uppstår i samband med kvinnans
första samlag beror ofta på att hennes vaginala muskler spänns som en reaktion
på rädslan att uppleva smärta. Detta kan leda till en ond cirkel, där rädslan
för smärta skapar muskelsammandragningar som i sin tur skapar smärta vid
penetration. Detta kan skapa ett undvikande och en rädsla inför penetrerande
sex, trots att kvinnan kan njuta av icke-penetrerande sex.

Ofta är det svårt att finns en ensam orsak till vaginism hos kvinnor. Det
gäller att se hela kvinnans livssituation och försöka finna orsaken eller
orsakerna till vaginismen. Vaginism kan drabba såväl erfarna kvinnor som
oskulder.

En orsak till slidkramp kan vara vestibulit (”brinnande vulva”), som skapar
smärtor vid samlag. Associationerna mellan sex och smärta kan skapa slidkramp,
då kroppen försöker värja sig mot smärtan i samband med penetration. Detta
kallas sekundär vaginism, medan primär vaginism endast är muskelkramper utan
andra sjukdomar (som vestibulit etc.). Det är också viktigt att, precis som då
det gäller andra muskler i kroppen, veta hur man slappnar av i bäckenbottens
muskulatur. Att ständigt gå med spända muskler försämrar blodgenomströmningen,
och därmed syresättningen, och kan leda till minskad känslighet, värk och/eller
vaginism.