Vaginism i vardagslivet

Effekt på vardagslivet – vaginism

Den sexuella delen i en relation är ofta väldigt viktig, och det är därför ofta
ett stort problem när den sexuella relationen i ett parförhållande inte
fungerar. Tyvärr är det också ofta en del i förhållandet som kan vara svårt att
prata om. Problem kan leda till skuldkänslor och/eller skam över att det inte
fungerar.

Tyvärr skapar denna sorts problem ofta en ledsenhet och rädsla hos både kvinnan och mannen. Rädslan kan ligga i att göra sin partner besviken och kanske att helt förlora honom eller henne. I en nedåtgående spiral leder detta till ytterligare frustration kring den sexuella relationen. Oron leder också till
att kvinnan förlorar sexlusten, och bidrar till känslan av hopplöshet.

Tyvärr söker kvinnor ofta felaktig hjälp, och detta leder inte helt ovanligt
till att de klassas som deprimerade. De får antidepressiva mediciner utskrivna
(exempelvis Cipramil) som ytterligare minskar sexlusten. Kvinnan kan få bukt
med sin känsla av hopplöshet, men inte med det verkliga problemet, och mannen i relationen glöms helt bort, då han ofta känner samma rädsla och frustration som kvinnan.