Transvetism

Transvestism – En transvestit om transvestism

Begrepp
Den här sidan har till syfte att informera eventuellt intresserade om vad en transvestit är för något och vänder sig till både utanförstående och transvestiter. Sidan är tillverkad 02-7-22. Själva begreppet ”transvestit” betyder ”en person som klär sig i andra könets kläder”. Ett närliggande begrepp.” Transexuell” betyder ”en person som inte känner sig hemma i sin egen kropp” strävar ofta mot en könsbytesoperation ,kan eventuellt ha både ”snopp” och bröst osv.

Andra begrepp som flyter runt är ”transperson”, ”transgender” begrepp som har mer oprecisa betydelser:

Begreppen kön och gender
Kön är vårt biologiska kön ,man/kvinna medan gender betyder det vi kopplar ihop till manligt och kvinnligt som tex.: kläder, vad vi gillar, sätt att röra sig ,tankebanor etc. Man kan ha en kvinnlig könsidentitet och följa en manlig könsroll således. Det finns stora variationer på temat manligt/kvinnligt både mellan individer och kulturer, tex. är det manligt att sminka sig och bära kjol i vissa delar av världen. Vara transvestit innebär alltså att följa en könsroll tillfälligt eller permanent som fritt val.

Sexualitet
Då jag märkt att många tror vi transvestiter är homosexuella är det på sin plats att framhålla att det finns inget som säger att man gillar det egna fysiska könet bara för att man som jag tex. gillar tjejkläder. Eller hur? Det finns heller inga vetenskapliga belägg för att tv:s avviker mer sexuellt än populationen i stort.

En diagnos?
En annan fråga som kan uppstå är om man kan se transvestism som en sjukligt tillstånd ur psykiatrisk synvinkel. Svaret på den frågan är helt enkelt nej, så länge en person fungerar socialt för övrigt, (i samband med vanan) och inte lider finns ingen anledning för psykiatrin att intressera sig för oss, vilken den inte heller gör.

Varför ”transar” vi då? Ja vi gör det för att vi gillar det och njuter av det .Vi gör det inte för att reta upp någon eller provocera uppfattningarna om vad en man och en kvinna är (men det finns en del grupper som ägnar sig åt sådana aktiviteter). .Som jag ser det är att vara transvestit ett val, även om det kan finnas omedvetna drivkrafter som ligger bakom.

Många transvestiter har börjat så tidigt som vid 5-6-års åldern och fortsätter sen i mer eller mindre omfattande skala, en del av dessa går hela vägen ut med smink ,peruk för att likna det motsatta könet så mkt som möjligt. Vad jag vet finns ingen vetenskaplig förklaring på detta fenomen, inte heller finns det vetenskapligt kartlagt hur många transvestiter som finns. Dom flesta transvestiter är män, förmodligen pga. av att trycket på kvinnor att bära ”rätt” kläder är mindre, vilket ger dom mer utrymme att vara mer flytande i sin framtoning.

Bemötande
När transvestiter rör sig ute kan många reagera negativt endera med ett hånleende eller aggressiva trakasserier, eller med ett lite ångestfyllt skratt, i synnerhet som det är ovanligt att man möter en TV. Vi vill bli bemötta vänligt och trevligt som gängse umgängesformer fodrar., varken mer eller mindre. Självklart är inte alla negativa och många känner sig säkert mkt osäkra.

Transvestiter har inget lagligt skydd mot trakasserier likt dom de homosexuella har ,självklart har vi rätt att gå klädd som vi vill enligt alla relevanta lagrum.

Bemötande är enkelt. Regeln ”behandla andra som Du vill bli behandlad” gäller även i detta sammanhang.

Problem
P.g.a. av bristande kunskap och förståelse både från andras sida, och egen kan transvestiter få sociala och psykologiska problem dom kan yttra sig i:
– Depression
– Ångestsyndrom
– Låg självkänsla
– Isolering från vänner och familj.
– Skuldkänslor
– Förlöjligande
– Ensamhet
– Transvestiter som byter om öppet eller berättar förlorar jobbet.(Det finns många sätt att göra sig av med en person det vet vi alla).

Lösningar
Efter denna helvetesuppräkning kan man konstatera att fördomar och okunskap är svårbearbetade saker som det tar lång tid att göra nåt åt, om det ens är möjligt i detta fall. Vissa saker går att lagskydda mot som tex. anställningsskydd, mot andra missförhållanden finns skydd i lagen som tex. direkta trakasserier.

Vad gäller dom psykosociala problemen som är uppräknade ovan finns alltid möjlighet att vända sig till likasinnade för att få stöd och hjälp. På Internet finns olika möjligheter och organisationer samt möjlighet att ta kontakt med individer med egna hemsidor. Dela erfarenheter gör att man inte uppfattar sig så unik och att man inte är ensam om det. Det hjälper att höra hur verkliga personer hanterat samma problem, ofta är dom också lika varandra.

Här finns länkar till en mängd siter. Här är ett forum där man ta kontakt med andra transvestiter (ca 300-400 st. Svenska personligen och gratis.

Mer långvariga depressioner och andra psykiska konflikter bör bedömas och hanteras professionellt.