Transvetism faq

Transvestism – FAQ

Den här sidan innehåller dom vanligaste frågorna om transvestiter, och grundläggande information.
Texten på denna sida är hämtad från Transsidan.

– Vad är en transvestit?
En man eller kvinna som klär sig i det motsatta könets klädstil, se nedan mer ingående.

– Vad är en transexuell?
En person som inte ”känner sig hemma” i den kropp hon/han fötts i.OBS!
Skillnaden är himmelsvid mot definitionen av en transvestit.Tyvärr sker
en sammablandning av dessa kategorier i vissa sammanhang.

-Vad är en transperson?
Samlingsbegrepp för ts,tv,transgender m.m.Typisk svensk uppfinning till föga nytta och ännu mindre klargörande.

– Hur kommer det sig att man är transvestit?
Det finns inget vetenskapligt svar på frågan.Förmodligen för att ha
möjlighet ”leva ut” både det kvinnliga och manliga inuti oss? En del får ångest om dom hindras klä om sig,behovet är djupt rotat.
Det är en myt att tv gör det för att få sexuell triggning.
Transvestism är ingen psykiatrisk sjukdom.

*Hur många TV finns det?
Finns ej kartlagt.

– Hur vill vi bli bemötta?
Vänligt,tack, vi är inte farliga och skadar ingen med våra lilla egenhet och vårt pyssel *LER*.
Vi är helt” vanliga” ,som Du som läser detta!!! Du behöver förstås inte gilla oss, men
visa vanlig hyfs så blir det bra.Tänk på att det är bara kläder Du ser, vi är
INDIVIDER och ska bli sedda som sådana. TV:s är mest hemma och klär om sig,’ det gör att Du sällan möter en.Tyvärr, tyvärr, har vi få ställen att gå till,
där vi kan känna oss helt trygga.

– Bör man experimentera med hormoner utan läkarbedömning?
Nej.

– Har transvestism nåt att göra med sexuell läggning/preferens?
Nej. Det finns inga belägg för det.

– Hur börjar man vara en transvestit?
Mitt (Sofies) intryck,och många andras är att många börjar mkt tidigt före puberteten.
Det finns inte dock inte dokumenterat som ett vetenskapligt faktum.Ett annat intryck är att
en mer utvecklad transighet framträder nånstans mellan 30-50 för dom flesta?
De flesta transvestiter är män, förmodligen beroende på större acceptans för en manlig framtoning hos kvinnor.

*Går vi klädda i andra könet kläder för att provocera och göra folk förbannnade?
Nej.Vi gör det för att vi tycker om det.

– Finns det någon lag som förbjuder detta?
Nej, tvärtom är det en lagstadgad rättighet att bära dom kläder man önskar.
Däremot finns ingen lag som direkt skyddar oss mot trakasserier i nuläget,likt
den homosexuella kategorin åtnjuter.

Varför kan transvestiter få sociala problem och vilka problem?
Bristande kunskap och förståelse skapar bla:

-Låg självkänsla
-Relationsproblem eller problem att hitta en partnert
-Isolering från familj-vänner.’
-Skuldkänslor,depressioner.ångestproblematik.
-Förlöligande eller direkta trakasserier.
-Ensamhet.
– Transvestiter som berättar eller visar sig öppet förlorar jobbet.

– Vad betyder begreppen kön-genus?
”Jag anser att det beror på vad du menar med ordet kön. Det finns ju både kön och genus. Kön betyder vårt biologiska kön (man/kvinna/intersexuell, om vi inte har bytt kön), medan genus betyder det vi kopplar till manligt och kvinnligt.
Sen kan man ha en manlig eller en kvinnlig könsidentitet eller följa en manlig eller kvinnlig könsroll.
Vad som anses som manliga och kvinnliga könsroller är definitivt socialt konstruerat, eftersom detta är olika i olika kulturer. I vissa kulturer är det manligt att sminka sig, ha kjol och fila tänderna spetsiga.

Man kan ha en manlig könsidentitet och en kvinnlig könsroll och tvärtom. Ens könsidentitet är ofta förutbestämd före 5-8 års ålder och är möjligtvis en kombination av medföddhet och social kontruktion, även om jag mest tror på medföddhet här, för att kunna förklara tex transsexualism” Citat från: Maskrosbarn www.qx.se 2002.

Enklare sagt är väl att genus betyder det folk hittat på och inte är naturgivet,dvs är en social konstruktion, och kön är det som vi vart födda till. Det kommer man fram till bland annat genom att jämföra kulturer eller genom att läsa sociologi.
Att vara transvestit betyder att relatera till könsidentiteter
på ett flexilbelt sätt,dvs följa en könsroll tilllfälligt eller under längre perioder.