Testikel och bitestikelinflammation

Testikel och bitestikelinflammation

Testiklar och bitestiklar kan bli inflammerade. Testikelinflammation kan komma som en komplikation till påssjuka medan bitestikelinflammation ofta beror på en infektion som spridit sig. Smärta, svullnad, ömhet och feber kan vara tecken. Bitestikelinflammationen behandlas med antibiotika.
Mannens båda testiklar bildar spermier och hormoner. Vid sidan av varje testikel finns en bitestikel, där spermierna mognar innan de förs vidare via sädesledarna. Inflammation i testiklarna kan vara en komplikation hos män som drabbas av påssjuka. Den drabbar dock sällan båda testiklarna samtidigt. Alla barn i Sverige erbjuds vaccination mot påssjuka, därför är den sjukdomen numera ovanlig.
Bitestikelinflammation är dock relativt vanlig. Den beror ofta på att en infektion spridit sig via urinvägarna och prostatan. Gonorré var tidigare den vanligaste orsaken till inflammationen, men idag orsakas hälften av fallen av klamydia.

Symtom
Plötslig smärta, svullnad, ömhet och en känsla av värme i området vid testikeln är symtom vid testikelinflammation. Du kan också få hög feber, uppåt 40 grader. Vid inflammation på grund av påssjuka kommer symtomen på någon vecka.
Det första tecknet på bitestikelinflammation är ofta en långsträckt svullnad på testikelns ovansida. Testikeln känns varm och ömmar och huden kan bli röd. Smärtan kan också stråla upp genom pungen till nedersta delen av buken. Att få feber och kallsvettas kan också höra till.

Egenvård vid testikelinflammation
Vila är bästa sättet att läka testikelinflammation. Inflammationen gör att det kan kännas obehagligt och göra ont när testiklarna hänger fritt. Suspensoar kan lindra obehagen. Antibiotika hjälper oftast inte.

Sök vård
Har du symtom som kan vara testikel- eller bitestikelinflammation bör du kontakta din husläkare för undersökning.

Undersökning
För att ta reda på om du drabbats av testikelinflammation eller bitestikelinflammation känner läkaren på pungen och tar urinprov och ibland prov på sekret från prostatan.

Behandling

Läkemedel
Bitestikelinflammation behandlas med antibiotika. Det kan ta upp till 8-10 dagar innan smärta och svullnad försvinner. Det tar minst sex veckor innan innehållet i pungen känns normalt igen.

Komplikationer
Nära hälften av dem som får testikelinflammation kan få skador som påverkar spermiebildningen men inte hormonproduktionen i testikeln. Men det är bara om båda testiklarna blir inflammerade som det kan bli svårare att skaffa barn.

Källa: Vårdguiden
Inlagd: 2008-11-06