Syfilis

Syfilis

Om sjukdomen
Syfilis orsakas av bakterien Treponerna pallidum.

Syfilis kom hit till Europa under senare delen av 1400 talet, den överfördes från Amerika. Den spreds snabbt och blev under en längre tid en folksjukdom i hela världen. När det upptäcktes, att man genom ett blodprov kunde fastställa bakterien och att även penicillinet upptäckts, minskade sjukdomens utbredning.

Sjukdomen är ovanlig i Sverige, men den finns och tyvärr har det de senare åren skett en viss ökning av rapporterade fall I Afrika, Asien och Syd Amerika är den fortfarande vanlig och i de baltiska länderna och Ryssland är spridningen stor. Det har skett en ökning av smittan bland homosexuella/bisexuella män och främst då i storstäderna.

Smitta
Sexuella kontakter, även petting och oralsex, sprider smittan. En gravid kvinna kan också smitta fostret hon bär på, det sker då via moderkakan. Kommer bakterien utanför kroppen dör den snabbt, och pga. det enbart smittsam vid intim kontakt. Syfilis delas upp i tre olika stadier, primär-, sekundär- och tertiärstadiet, och smittan är som störst under det två första stadierna av sjukdomen. Under tertiärstadiet är smittan låg men den kan i detta stadium överföra sjukdomen till foster, genom moderkakan.

Behandlas en person i tid för sjukdomen kan han/hon betraktas som smittfri efter behandlingen.

Symptom
Primär, sekundär och tertiär kallas de tre stadier som sjukdomen är indelad i. Primär och sekundär syfilis kallas för ”tidig syfilis”, det är sjukdomens två första år som har dessa namn. Därefter kallas sjukdomen för Tertiär syfilis, även kallad ”sen syfilis” ´

Primär syfilis: Efter 3-10 veckor från det man smittats, uppstår ett sår på könsorganen, samtidigt som lymfkörtlarna i ljumskarna får en lätt ömhet och svullnar Ibland är såret så litet så det inte uppmärksammas.

Sekundär syfilis: Efter 7-12 veckor från det man smittats, kommer ofta febern, utslag på kroppen och olika symptom kan uppstå på alla organ i kroppen. En symptom som är vanlig, är utslag på fotsulor och i handflator.

Symptomen kan vara liknande och stämma in på en mängd andra sjukdomar, och gör det svårt att enbart på symptom fastställa rätt diagnos. Vissa personer får så lindriga symptom att dessa inte märks.

Tertiär syfilis: Symptomen visar sig efter flera år och smittan har då legat latent i kroppen. Sjukdomen delas i detta stadium upp i godartad eller svårare form. Den godartade formen angriper på slemhinnor, inälvor, hud och ben medan den svårare formen angriper nerv- kärlsystemet samt hjärtat.

Komplikationer
Behandlas inte syfilis är det stor risk för att allvarliga skador uppkommer på kroppens olika organ, exempelvis på hjärnan, exempelvis på hjärnan eller hjärtat. Obehandlad syfilis kan föra smittan vidare genom moderkakan och barnet kan få allvarliga , ibland dödliga, skador på organsystemen.

Behandling
Syfilis behandlas och botas med antibiotika. Ibland kan den smittade personen vid behandlingen bli inlagd på sjukhus, detta pga. hög feber som kan uppstå det första dygnet av behandlingen Följs rekommendera behandling så läker sjukdomen alltid ut. Efterkontroller måste dock göras ett år efter behandlingen, om du haft s.k. tertiär syfilis ska efterkontroll göras årligen, under tre år. Under behandlingstiden ska den behandlande personen inte ha samlag eller annan intim kontakt. förrän läkare friskförklarar personen. Behandlingen är kostnadsfri.

Läkemedel
Antibiotika. Vanligtvis ges injektioner dagligen i c:a 2 veckor.

Förebyggande
Kondom som används på rätt sätt, och under förutsättning att den används under hela samlaget, skyddar ganska bra mot syfilis. En gravid kvinna bör inte ha olika, tillfälliga sexuella kontakter under graviditeten, eftersom fostret kan smittas och få allvarliga skador som följd.

Spårning uppföljning
Syfilis klassas som en samhällsfarlig sjukdom, enligt smittskyddslagen, och det är lag på s.k. kontaktspårning. Det är viktigt att en smittad persons olika partner kontaktas så att den/dessa får information och kommer under läkarvård snarast möjligt..