Svamp i underlivet

Svamp i underlivet

Svamp är en av flera mikroorganismer som finns i slidans normala sekret och ger i regel inga besvär eller symtom. Ibland kan svampen föröka sig och ge en infektion. Vanligaste tecknen på en svampinfektion är intensiv klåda och irritation. Sök vård om du haft svamp i underlivet mer än två gånger på ett halvår, eller om du inte blivit bra efter att ha använt receptfritt medel.

Svamp i underlivet, vaginal candidiasis, kan föröka sig när miljön i slidan förändrats. En av de vanligaste orsakerna till svampinfektion är att du behandlats med antibiotika, vilket underlättar ökad tillväxt av svamp. Svampinfektioner är vanligare hos kvinnor med nedsatt immunförsvar eller med diabetes. Det är också vanligt med svampinfektion vid graviditet då kvinnor har nedsatt immunförsvar.

Återkommande besvär kan uppträda i samband med eller strax före menstruation. Svampinfektionen får lättare fäste då slemhinnorna i slidan blir tunnare veckan före menstruationen. Sår i slidan kan minska slemhinnornas motståndskraft och svamp kan lättare få fäste. Sår kan till exempel uppstå om du har haft samlag tätt, om du ridit eller cyklat mycket.

Ärftliga faktorer kan också ha betydelse för om man lättare får en svampinfektion. Kronisk återkommande svampinfektion är ovanlig. Bakom kronisk klåda och sveda kan ofta ligga andra orsaker såsom diffus vårtvirusinfektion, allergier och/eller psykosexuella problem. Det är också mycket ovanligt att svamp smittar.

Symtom
* De vanligaste tecknen på svampinfektion är klåda, som kan vara mycket intensiv och oftast vid slidmynningen, sveda, irritation, torrhetskänsla och rodnade slemhinnor.
* Ökad flytning kan förekomma men det är inte vanligt. Den är då sparsam, luktlös, vit och grynig.
* När inflammationen är som mest intensiv kan vissa kvinnor ha svårighet att tömma urinblåsan samt oförmåga att känna vällust vid samlag.

Graviditet och svampinfektion
Följ råden nedan, men prata med din barnmorska om du är osäker. Tänk även på att det vid graviditet är vanligt att svampinfektionen kommer tillbaka.

Förebyggande
Det räcker att tvätta underlivet med ljummet vatten. Använd inte tvål och duscha aldrig upp i slidan. Tänk på att åtsittande byxor och täta bindor och trosskydd kan framkalla och förvärra svampbesvär. Använd bara tampong när du har mens.

Sök vård
Vänd dig till din gynekolog, barnmorska eller vårdcentral:
* om symtomen återkommer trots upprepad behandling,
* om du inte blivit bättre efter tre dagars behandling med receptfritt läkemedel, eller helt bra efter sju dagar,
* om du har svampinfektion oftare än två gånger på ett halvår,
* om du har ont i underlivet/nedre delen av magen,
* vid sår eller blåsor i underlivet.

Behandling
Svampinfektioner är inte farliga, går ofta över av sig själva, annars kan de lätt botas på några dagar. Receptfria medel mot svampinfektion i underlivet finns på apoteket och brukar oftast fungera bra.

Läkemedel
Om du tidigare blivit behandlad för en svampinfektion och känner igen symtomen kan du behandla dig själv med ett receptfritt läkemedel, lokalt som genom tabletter. Det finns också receptbelagda läkemedel. Följ behandlingsanvisningarna noga. Din partner behöver bara behandlas vid symtom.
Om du har använt en receptfri medicin utan att bli varaktigt hjälpt ska du kontakta läkare, dina besvär kan också ha andra orsaker. Bäst är att bli undersökt när man upplever besvären eftersom det då är lättare att fastställa orsaken.

Källa: Vårdguiden
Inlagd: 2008-11-06