Sexuellt överförda infektioner

Sexuellt överförda infektioner

Det finns en del sjukdomar som överförs vid sexuell kontakt. Ibland kan man ha dessa sjukdomar utan att det märks, men flera av dem ger symtom som flytningar, klåda, urinträngningar, sår och vårtor.

Om du tror att du kan ha drabbats av en sexuellt överförd infektion bör du genast söka vård på ungdomsmottagningen, sex- och samlevnadsmottagningen, mödravården eller hos en gynekolog. Många tycker att det känns pinsamt eller besvärande att söka vård för en könssjukdom, men de som arbetar på mottagningarna är vana vid de flesta problem. Kom ihåg att det är bättre att testa sig en gång för mycket än en gång för lite. De flesta undersökningar och behandlingar för sexuellt överförda infektioner är kostnadsfria.

Att begränsa de sexuellt överförda infektioner är någonting som angår oss alla, men det är bara du som kan skydda dig själv. Det går sällan att se om någon har en sexuellt överförd sjukdom. Ofta vet smittbäraren inte om att han eller hon bär på sjukdomen. Det är därför väldigt viktigt att du ser till att skydda dig och din partner vid sexuell kontakt. Det allra bästa skyddet mot könssjukdomar är kondom.

Källa: Vårdguiden
Inlagd: 2008-10-28