Sexuella trakasserier

Sexuella trakasserier

När någon ovälkommet tar på dig, ger dig blickar eller fäller kommenterar som är kränkande är det en form av sexuella trakasserier som är emot lagen. Du ska inte behöva stå ut med detta utan kan få hjälp.
Det är alltid du själv som avgör om du blir trakasserad eller inte. Det som är okej för en person, kan upplevas som sexuellt kränkande för en annan. Det är bara du själv som kan känna efter när någonting inte känns rätt för dig!
Sexuella trakasserier är ett samhällsproblem och förekommer på många arbetsplatser och skolor.

Vanligast att tjejer/kvinnor är utsatta
Det vanligaste är att kvinnor/tjejer blir trakasserade av män/killar men när en tjej kallar en annan tjej för hora är det precis lika mycket trakasseri som om en kille gör det.

Tjejer blir inte tagna på allvar
I skolan är det oftast tjejer som råkar ut för sexuella trakasserier. När killarna börjar tafsa och tjejerna klagar över det, kan de få höra att killar utvecklas senare än tjejer och att det blir bättre med tiden. Eller så kan de få höra att killen antagligen är kär i tjejen och visar det genom att ta henne på brösten och kalla henne hora. Tjejerna får höra att de är överkänsliga när de försöker att sätta gränser och säga ifrån. De kan bli förlöjligade och få kommentarer om att de inte fått något (sex) på länge, att de är frigida eller att de är horor.

Män blir också utsatta
Män som blir sexuellt trakasserade upplever ofta att det handlar om att de inte lever upp till bilden av en ”riktig man”. De kan känna att det är svårt att berätta om det. Samhället har inte vant sig vid att även män kan bli utsatta för trakasserier. Det är viktigt att även män berättar om de blir utsatta. Ju fler som berättar, desto fler vågar berätta.

Vad säger lagen?
Det finns en jämställdhetslag som säger:
”Med sexuella trakasserier avses ett uppträdande i arbetslivet av sexuell natur som kränker en arbetssökandes eller arbetstagares värdighet”.

Lagen är också skriven för skola och högskola:
* ”Sexuella trakasserier är att uppträdande av sexuell natur som kränker ett barns eller elevs värdighet.”
* ”Sexuella trakasserier är ett uppträdande i högskolestudierna av sexuell natur som kränker en student eller sökande.”

Konkret handlar sexuella trakasserier om ovälkommen beröring, sexskämt, sexförslag, blickar och rörelser samt bilder som är sexuellt anspelande och nervärderande.
På jobbet
Det betyder att din arbetsgivare aktivt måste arbeta för att förhindra att sexuella trakasserier förekommer på arbetsplatsen. Om arbetsgivaren inte utreder din anmälan kan han eller hon bli skyldig att betala ut skadestånd.

I skola och högskola
I skolan har rektorn ansvaret för att arbetsmiljön är bra och att det inte förekommer några kränkningar. Även övrig personal på skola och högskola måste arbeta aktivt för att förhindra att sexuella trakasserier uppstår och agera om det kommer till deras kännedom. Det finns numera dessutom en lag som förbjuder diskriminering och annan kränkande behandling. Det finns även skrivningar i läroplaner om att alla som arbetar inom skolan ska främja jämställdhet mellan könen.
Om du blir utsatt för sexuella trakasserier och det inte upphör, trots att du pratat med en lärare eller rektor om det, så kan du vända dig till barn- och elevombudet som finns på Skolverket. Ombudet ska hjälpa elever som utsätts för diskriminering och kränkande behandling.
Tyvärr tar inte alla arbetsgivare, rektorer och lärare det här på allvar och då är det bra att du känner till dina rättigheter och påminner de ansvariga. Ta hjälp av andra vuxna som till exempel dina föräldrar om du inte blir hörd. Du är värd att visas respekt!

Stoppa ryktesspridning
Sexuella trakasserier börjar ofta med ryktesspridning. Det är viktigt att vi tar fram problemet i ljuset och diskuterar och ifrågasätter. Tänk på hur du själv beter dig. Hur pratar du om andra?
Om du är utsatt för ryktesspridning eller någon annan kränkning, kom ihåg att:
* det inte är dig det är fel på
* du är inte mindre värd än någon annan för att du har haft en tillfällig relation, hånglat med någon, inte har hånglat med någon, blivit kär i ”fel” person, pratat för högt eller för lågt, haft kort kjol eller blivit sexuellt utsatt
* ingen har rätt att snacka skit om dig eller få dig att må dåligt
* ingen annan än du kan avgöra om du blir kränkt eller inte, du har tolkningsföreträde.

Detta kan du göra själv
* Säg ifrån tydligt när någon utsätter dig för sexuella trakasserier. Om du vågar kan du säga till exempel ”Du kallar mig för hora och det ska du sluta med!”
* Sätt ord på det som händer och träna på att säga ifrån tydligt. Ibland kan man behöva träna med en kamrat eller framför en spegel först.
* Prata med dina kamrater och se om de har blivit utsatta för trakasserier av samma person som du eller av någon annan på din arbetsplats eller skola.
* Ta reda på vem eller vilka som sprider rykten och ställ personen till svars.
* Prata med din chef eller rektor. Det är bra om ni går flera på en gång så att ni kan stötta varandra.
* Var beredd på att ni kan möta motstånd. Chefen och rektorn kan vilja förminska problemet eller säga att de ska göra någonting åt det utan att någonting händer. Spela in era samtal och skriv anteckningar som du kan visa upp om ingenting händer.
* Om en lärare trakasserar en elev eller en chef en medarbetare, kan det vara svårt att säga ifrån eftersom det blir en maktsituation. Du kan kanske börja med att säga till att du inte tycker om det och att du vill att det ska sluta. Om situationen inte förbättras bör du ta kontakt med din rektor eller högre chef och göra en anmälan.
* Ta stöd från någon utanför arbetsplatsen eller skolan. Du kan till exempel vända dig till en ungdomsmottagning, en kvinno/tjejjour, till barn- och elevombudet på Skolverket eller till din fackföreningsjurist.

Kontakta vården
Unga
Om du är ung och är utsatt för trakasserier och inte får hjälp från din omgivning. Om du är orolig, har blivit utsatt för något övergrepp eller varit med om en olustig sexuell situation kan du kontakta din kurator på skolan, ungdomsmottagningen, BUP eller din vårdcentral. De kan i sin tur hjälpa dig vidare i vården om du till exempel behöver prata med någon.

Vuxna
Om du som vuxen är utsatt för trakasserier och inte får hjälp från din omgivning. Om du är orolig, har blivit utsatt för något övergrepp eller varit med om en olustig sexuell situation kan du kontakta din husläkare, mödravårdcentral eller psykiatriska öppenvårdmottagning. De kan i sin tur hjälpa dig vidare i vården om du till exempel behöver prata med någon.

Källa: Vårdguiden
Inlagd: 2008-10-28