Sexuella övergrepp

Sexuella övergrepp

Sexuellt övergrepp är när den som är starkare fysiskt eller psykiskt utvövar en sexuell handling mot den som är svagare. De flesta övergrepp sker i hemmet av någon du känner. Därför ser inte den som blir utsatt alltid på det som ett övergrepp utan ”mår bara dåligt”. Du kan alltid få hjälp att må bättre.
Det räknas som sexuellt övergrepp när den som gör övergreppet gör något emot den andras vilja som får den att känna sig utnyttjad.

Vad innebär sexuella övergrepp?
Samlag mot någons vilja är alltid ett sexuellt övergrepp. Andra typer av sexuellt umgänge som att ha oralsex eller att använda föremål på ett sexuellt sätt mot någons vilja är också ett sexuellt övergrepp. Men sexuella övergrepp kan även vara:
* När någon rör vid dig eller vill att du ska röra dem, på ett sexuellt sätt utan att du vill det.
* När någon vill se ditt könsorgan eller visar sitt eget, utan att du vill det.
* När någon talar på ett sexuellt sätt till dig utan att du vill det.
* När någon vill fotografera dig utan kläder utan att du vill det.

Barn och unga
Om ett barn utsätts för eller tvingas till en sexuell handling räknas det alltid som ett sexuellt övergrepp även om barnet tycks vilja och kanske till och med själv upplever att det vill. I Sverige säger lagen att en äldre tonåring eller en vuxen aldrig får göra något sexuellt med ett barn som är under 15 år.
Lagen är till för att skydda och gäller till exempel inte om två 14-åringar gör något sexuellt med varandra för att de vill. Detsamma gäller om man är nära i ålder. En person kan till exempel vara 16 och en 14 år. Då säger praxis att det är okej.

De flesta övergrepp sker hemma med någon du känner
Många har en föreställning om att sexuella övergrepp oftast sker i mörka parker eller genom att någon lägger någonting i din drink. Så är det inte. De flesta sexuella övergreppen sker hemma.
Det räknas som ett sexuellt övergrepp om någon, till exempel din kompis, granne, man, fru, pappa, mamma eller annan släkting, tvingar dig att utföra sexuella handlingar mot din vilja. Ingen har rätt att tvinga dig till någonting du inte vill. Även om du kanske ville eller trodde att du ville från början.

Var det verkligen ett övergrepp?
Det är vanligt att den som utsätts för ett sexuellt övergrepp först inte ser det som ett övergrepp. Det kan vara svårt att förstå att den man känner och kanske älskar gör en illa.

Det är aldrig ditt fel
Om du ser det som ett övergrepp är det vanligt att tänka att ”det var mitt eget fel”. Det är aldrig ditt fel om du känner att det var fel. Den som begår övergreppet bär hela skulden. Det spelar ingen roll vilka kläder du hade eller om du tog emot en drink eller två eller om du var full.

”Jag var paralyserad”
En vanlig reaktion vid övergrepp är att den som blir utsatt blir paralyserad och ”fryser” under tiden som övergreppet pågår. Därför kanske du tycker att du inte kan kalla det för ett övergrepp. ”Jag sa ju aldrig ifrån”.
Hur det än gick till är det alltid den som begår övergreppet som bär hela ansvaret. Det räknas som sexuellt övergrepp när den som utför övergreppet gör något emot den andras vilja och som får denne att känna sig utnyttjad.

Orgasm och lust
Att känna skuld över att man har fått orgasm eller har upplevt välbehagskänslor under övergreppet är också vanligt. Orgasm är ett gensvar på den sexuella stimulans som ett samlag kan vara, även om det är påtvingat. Det är din kropps sätt att reagera och du kan inte alltid påverka din kropp. Att du har fått orgasm i en sån här situation betyder inte att du är ansvarig till övergreppet på något sätt.

Hur reagerar man efter ett sexuellt övergrepp
Alla reagerar på olika sätt efter att ha blivit utsatta för ett sexuellt övergrepp. Ofta kan de som har blivit utsatta känna sig deprimerade och ha svårt att sova. De kan också reagera med total förträngning och minnesluckor, vilket omgivningen kan feltolka som att man inte har tagit skada. Andra vanliga reaktioner är:
* oro
* ängslan
* ångest
* sexuella problem (kan till exempel innebära både olust inför sex eller att man bara kan bli upphetsad av förnedring)
* värk och muskelspänningar
* självmordstankar
* dålig självbild
* minnesstörningar
* ätstörningar
* sömnbesvär och mardrömmar.

Att våga berätta om det som hänt
För de flesta är det svårt att berätta vad som har hänt. Skuldtankar eller tvivel kan göra det ännu svårare. Kanske tänkter du först inte på det som ett övergrepp utan går istället omkring och mår dåligt, ibland i flera år. Det är aldrig för sent att berätta.
Om du känner att du inte vill eller vågar berätta för någon i din närhet kan du ringa eller mejla till en kvinnojour, RFSU (Riksförbundet för sexuell upplysning) eller RFSL (Riksförbundet för sexuellt likaberättigande) som är en organisation för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter. Här arbetar människor som är vana att hantera den här sortens frågor. De tror på vad du säger och ifrågasätter inte dina upplevelser. Du kan även vara anonym.
Även om du inte orkar eller kan göra någonting åt din situation, kan det kännas bra att veta att det finns fler som känner till vad som har hänt och som bryr sig om dig.

Gör en polisanmälan
Sexuella övergrepp är ett brott. Du har rätt att polisanmäla brottet och få stöd att ta dig ur relationen. Ta med dig någon du litar på och som kan stötta dig vid polisanmälan. Var beredd på att polisen kan ställa många intima och svåra frågor. Många kvinnojourer och brottsofferjourer har speciella stödpersoner som kan hjälpa dig att förbereda dig inför en polisanmälan.

Kontakta vården
Om du vill få hjälp och stöd efter ett sexuellt övergrepp kan du vända dig till en vårdcentral, gynekolog eller barnmorska som du känner förtroende för. De kan i sin tur hjälpa dig att komma vidare till rätt ställe i vården för just dig.
Blir du våldtagen kan du även vända dig Akutmottagningen för våldtagna kvinnor på Södersjukhuset. Det är en specialistmottagning för våldtagna kvinnor och de har öppet alla dagar dygnet runt.
Kommunen har också särskilda stödmöjligheter.

Källa: Vårdguiden
Inlagd: 2008-10-28