Sexberoende

Sexberoende

Sexberoende kan ta sig uttryck som tvångsmässigt tänkande på sex, ett inre tvång att utföra sexuella aktiviteter eller sexvanor som för med sig stora problem eller risker. Behandlingen är inriktad på att bryta mönster som kan vara skadliga och stärka den friska sexualiteten.

Sexuella behov och hur vi tillfredsställer dem varierar från person till person, därför kan det vara svårt att dra gränser för vad som är sexberoende. Den som är sexberoende söker dock snabb tillfredsställelse eller ”kickar” i olika situationer eller beteenden och utvecklar en ohälsosam relation till de sexuella aktiviteter han eller hon ägnar sig åt. Det kan till exempel röra sig om tvångsmässigt onanerande, tvångsmässigt användande av telefonsextjänster eller porrsurfande på internet, anonym sex med främlingar eller sex med prostituerade.

Det sexuella beteendet blir en flykt från verkligheten som för en kort stund dämpar oro eller ångest men som snart ersätts av skam och tomhetskänslor. Precis som när det gäller andra typer av beroenden finns faktorer som stark lust eller tvång, förlorad kontroll och problem att sluta med i bilden. Beroendet trappas också upp med tiden. En annan likhet är att man fortsätter med sitt beteende trots att det får negativa följder.

Symtom
Tecken på sexberoende kan vara:

Du har tappat kontrollen över ditt beteende och kan inte sluta.
Din sexuella lust uppfyller dina tankar en stor del av tiden och påverkar din vardag.
Du försummar andra viktiga saker i livet.
Du känner dig nästan besatt av att ha sex, flörta eller fantisera om sex.
Ditt beroende eskalerar för att du ska få samma kick som tidigare.
Du känner ett tvång att utföra sexuella aktiviteter när du är stressad, spänd, deprimerad eller tom.
Dina sexuella vanor har fört med sig stora problem. Det kan vara problem i relationer, i arbetslivet, sjukdomar eller andra hälsoproblem, kriminella handlingar eller att du utsätter dig eller andra för stora risker.
Kontakt
Du kan vända dig till din vårdcentral om du har frågor eller behöver hjälp. Vårdcentralen kan hjälpa dig vidare till andra mottagningar om det behövs.
Sexualmedicinskt centrum vid Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge tar bland annat emot personer med sexuell beroendeproblematik. Hit kan du söka direkt eller via remiss från husläkare eller annan läkare.
Ungdomsmottagningarna är öppna för killar och tjejer upp till 23 år. De kan också hjälpa dig vidare om det skulle behövas.
Det finns även en stödorganisation som arbetar för sexberoende och anhöriga.

Behandling
Sexberoende kan behandlas med samtalsterapi, individuellt eller i grupp. Under behandlingen kartläggs sexuella tankar och fantasier samt mönster i det sexuella beteendet och man ökar förståelsen för orsakerna bakom. Målet är att stärka den friska sexualiteten och att bättre kunna kontrollera skadliga sexuella beteenden.
I vissa fall kan den som är beroende behöva hjälp att dämpa starkt påträngande sexuell lust och sexuella fantasier med hjälp av hormondämpande medicin eller psykofarmaka.

Medberoende
Det är oftast inte bara den som missbrukar sex som far illa. Även den som lever tillsammans med någon som har ett dysfunktionellt förhållande till sex och kärlek kan utveckla särskilt beteende för att hantera situationen. Det kallas co-dysberoende eller medberoende.

Det kan bland annat innebära att

Du tar på dig mycket ansvar för den missbrukade
Du skyddar den missbrukade genom att t ex ljuga
Du oroar dig för den missbrukade
Du försakar mycket av ditt eget liv
Du låter dig bli sårad gång på gång
Du har svårt att sätta gränser eller lämna personen
Du ser inte till dina egna behov
Du känner egenvärde i att hjälpa och stötta
Du har ett stort behov av kontroll
Du känner ofta ilska, bitterhet, dåligt samvete, skuld
Du drabbas av ångest, depression
Du drabbas av fysiska sjukdomar
Du hamnar i eget missbruk och beroende
Du är rädd för att bli avvisad eller lämnad
Du undervärderar dig själv och din förmåga att klara dig själv
Du är rädd för att uttrycka dina känslor och åsikter (konflikträdd)

Varför kallas det medberoende?
Även den medberoende hamnar i ett beroende, ett beteendemönster och en identitet som är svår att förändra.

Smärta och kontroll kan fungera som en drog och göra dig beroende.
Du känner dig trygg i det du förstår (även om det är smärta och besvikelser).
Din identitet och värde ligger i att ta hand om någon annan.
Det kan vara svårt att på egen hand bryta ett medberoende. Det är heller inte till en hjälp för den missbrukade då det oftast möjliggör att det destruktiva beteendet kan fortsätta.

Den medberoende behöver hjälp med att förändra sitt beteende likväl som den missbrukade.

Råd till anhörig
Du som är anhörig kan också behöva stöd. Det kan du få från en stödorganisation. De kan ge dig information och hjälpa dig att få kontakt med andra i en liknande situation. Om din anhörige har fått kontakt med vården kan du också få stöd från den personal som ansvarar för din anhöriges behandling.

Test
Det finns olika test på nätet som man kan göra för att se om man ligger i riskzonen för att vara sexmissbrukare.