Sex- och rådgivning

Sex- och samlevnadsrådgivning

Det finns flera mottagningar som kan hjälpa dig med råd om preventivmedel och graviditet samt med provtagning och information om könssjukdomar. De flesta besök är kostnadsfria och de som arbetar på mottagningarna har tystnadsplikt.

Ungdomsmottagning
Till ungdomsmottagningen kan både tjejer och killar vända sig. Till de flesta mottagningar kan du gå till du fyller 24 år. Här arbetar barnmorskor, kuratorer och läkare och ibland psykologer. De har alla tystnadsplikt och besöket är kostnadsfritt. Du behöver inte gå på den mottagning som ligger närmast dig.
På ungdomsmottagningen kan du bland annat:
– testa dig för könssjukdomar
– råd om och prova ut preventivmedel
– få gratis kondomer
– få ”dagen efter piller”
– diskutera och fråga om sex och sexualitet
– frågor kring graviditet
– frågor om kärlek och relationer
– prata om olika livsfrågor
– någon att tala med och få hjälp av när du känner dig nere eller deprimerad eller har problem.

Killmottagning
En del ungdomsmottagningar har särskilda tider då de har öppet bara för killar, det kallas killmottagning eller mottagning för unga män, MUM. De särskilda killmottagningarna finns för att göra det lättare för killar att söka sig hit. På killmottagningen finns oftast tillgång till manlig personal.

Sex- och samlevnadsmottagning (sesam)
Hit kan både män och kvinnor vända sig med frågor och besvär som rör sexualitet och hälsa. Mottagningarna ger råd och stöd, provar ut preventivmedel och testar för könssjukdomar eller gör undersökningar.
Sex- och samlevnadsmottagningar med tidsbeställning hittar du på de fyra stora sjukhusen i Stockholm: Danderyds sjukhus, Karolinska Universitetssjukhuset i Solna och i Huddinge och på Södersjukhuset. Här jobbar läkare, barnmorskor och kuratorer.
I centrala Stockholm finns även en Sesammottagning, SesamCity som har drop-in mottagning för provtagning och behandling av sexuellt överförda infektioner.
Sesammottagningarna är även så kallade remissinstanser. Det betyder att läkare och barnmorskor vid andra mottagningar kan skicka patienter dit vid behov. De som arbetar här har tystnadsplikt och provtagning och behandling är kostnadsfritt.

Studentmottagning
Studentmottagningarna tar emot tjejer och killar som studerar vid högskola eller universitet. Här får du rådgivning och stödsamtal. Du kan prova ut preventivmedel och testa/undersöka dig. Stockholms studentmottagningar finns på sex- och samlevnadsmottagningarna (Sesam) på Danderyds sjukhus, Karolinska Universitetssjukhuset i Solna och i Huddinge och Södersjukhuset. Här arbetar barnmorskor, kuratorer och läkare. De har alla tystnadsplikt och besöket är kostnadsfritt.

Mansmottagning
I Rinkeby finns Järva Mansmottagning som erbjuder män provtagning och rådgivning kring hiv, andra sexuellt överförda infektioner samt möjlighet till samtal om sexualitet och relationer. Mottagningen vänder sig till män som bor i västra Stockholm. Järva Mansmottagning erbjuder också utbildning och information till organisationer och föreningar.

Mottagningar för homosexuella
Om du är homosexuell kan det vara skönt att möta med någon som känner till din sexuella identitet och inte antar att du är intresserad av det andra könet.

För kvinnor
På Södersjukhusets sex- och samlevnadsmottagning finns en särskild gynekologisk mottagning för kvinnor som är homo- eller bisexuella. På mottagningen för lesbiska, MOL, arbetar personal som är vana vid att möta homo- och bisexuella kvinnor.
På barnmorskemottagningen Mama Mia på Södermalm i Stockholm arbetar gynekologer och barnmorskor med homokompetens. Mottagningen har inriktat sig på gravida lesbiska och bisexuella kvinnor, men tar även emot icke gravida som vill göra en gynekologisk undersökning, ta prover eller önskar samtal.

För män
På Södersjukhuset finns Venhälsan som är en sex- och samlevnadsmottagning som främst vänder sig till män som har sex med män. Här kan du testa sig och få behandling för hiv och andra sexuellt överförda infektioner.

Barnmorskemottagning
Barnmorskemottagningen eller mödravårdscentralen (MVC) som den också kallas, tar emot kvinnor i alla åldrar. Barnmorskorna hjälper till vid graviditet, preventivmedelsrådgivning, provar ut preventivmedel och tar prover för könssjukdomar. De som arbetar här har tystnadsplikt och besöket är kostnadsfritt.
Vem gör vad?

Barnmorska
Barnmorskan ger råd om, provar ut och förskriver preventivmedel. Barnmorskan arbetar också med att följa graviditetens utveckling och är med vid förlossningar. En barnmorska arbetar oftast på en ungdomsmottagning, barnmorskemottagning (mödravårdscentral, MVC) eller förlossningsavdelning. Barnmorskan är en specialutbildad sjuksköterska.

Läkare
De läkare som arbetar på ungdomsmottagningarna är framför allt gynekologer eller allmänläkare. På en del mottagningar finns även venereolog och ibland kan det finnas barn- och ungdomsläkare och ungdomspsykiater.
Allmänläkare
Allmänläkaren finns ofta på ungdomsmottagningar och vårdcentraler och kan ta hand om de flesta sjukdomar. Allmänläkaren är specialist i så kallade allmänmedicinska sjukdomar och kallas även för husläkare eller distriktsläkare. Han eller hon är ofta din personlige läkare och kan skicka dig till en annan specialist vid behov.

Gynekolog
En gynekolog är en läkare som är specialiserad på kvinnors underlivssjukdomar och graviditetsrelaterade besvär. Kvinnor kan vända sig till en gynekolog om de har problem med underlivet, vill testa sig för könssjukdomar eller är oroliga av någon annan anledning. Man kan också gå till gynekologen för att få råd om preventivmedel eller prova ut en preventivmetod. Gynekologen hjälper också till med abortrådgivning och vid cellprovsförändringar. Ibland arbetar gynekologen också på sjukhusens så kallade kvinnokliniker där de bland annat utför olika typer av operationer, till exempel kejsarsnitt och abort.

Urolog
Urologen är en läkare som är specialist på mannens och kvinnans urinvägar. Urologen opererar och behandlar sjukdomar i könsorganet hos män och sjukdomar i urinvägar hos män och kvinnor. Urologen kan även ta hand om funktionsstörningar i mannens könsorgan samt undersöker, bedömer och behandlar symtom som kommer från mannens ”inre” könsorgan, det vill säga prostata och i pung.

Venerolog
Venerologen är en läkare som är specialist på hudens sjukdomar och som behandlar både mäns och kvinnors sjukdomar i de ”yttre” könsorganen, ofta handlar det om sexuellt överförda infektioner. Eftersom killar ofta söker sig till hud- och venmottagningarna när de har problem med könsorganen, är venerologen van att arbeta med killars sjukdomar och deras oro för könssjukdomar.

Kurator
De kuratorer som arbetar på ungdomsmottagningar eller på en sex- och samlevnadsmottagning ger råd och har samtalsterapi. Vissa könssjukdomar faller under den så kallade smittskyddslagen. Kuratorn tar då ofta hand om partneruppföljning (smittspårning) i samband med dessa sexuellt överförda infektioner. Kuratorn har också nära samarbete med de sociala myndigheterna. Kuratorn har socionomutbildning och sexualrådgivningskompetens.

Psykolog
Psykolog finns endast på enstaka ungdomsmottagningar och gör mest bedömningar för att se om patienten behöver psykologisk terapi. Psykologen arbetar även med stöd för personalen. Ibland sker kortare behandlingssamtal på ungdomsmottagningen. Om en person behöver mer omfattande terapi kan psykologen hänvisa vidare och ge en remiss.

Källa: Vårdguiden
Inlagd: 2008-10-28

Vill du ha ytterligare information om sex och hälsa så kan vi rekommendera

Folkhälsomyndigheten

Karolinska institutet