Sex efter 70

Sex efter 70

Ett citat från en artikel i DN(citerad med tillstånd):

Allt fler 70-åringar har lyckade förhållanden och ett aktivt sexliv, visar en undersökning som forskare på Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet har gjort. Under 30-årsperioden som har undersökts har attityderna till sex förändrats. Sedan första undersökningen genomfördes 1971 till den senaste 2001 har andelen sexuellt aktiva bland 70-åringar i Göteborg dessutom ökat.
Ökningen gäller bland kvinnor och män, gifta som ogifta. Forskarna bakom undersökningen tror att förändringen beror på en förbättrad hälsa hos de äldre. Dessutom så tros samhällsutvecklingen ha påverkat.

– Vi ser starka förändringar hos just kvinnor. Obligatorisk sexundervisning, att kondomer började säljas i automater och p-piller har betytt mycket, säger Nils Beckman, en av de fyra forskarna bakom undersökningen.
Det är den senaste kullen, födda 1930, som är mest nöjd med sitt sexliv, har minst besvär och har den mest godkännande attityden gentemot sex. De är dessutom mer tillfredställda och har samlag oftare. Undersökningen visar även på en ökning av kvinnor och män som anser sig leva i ett lyckligt förhållande.

Många 70-åringar har dock slutat ha sex. Nils Beckman tror att definitionen av sexuellt aktiv i undersökningen, som är att man har samlag, kan vara lite snävt. Det är bara samlag man mätt i studien, inte annan sexuell beröring. – Det gör att fler kanske egentligen är sexuellt aktiva, men vi måste ha samma definition som vi hade första gången vi undersökte sexvanorna, säger han.

I undersökningen, som har publicerats i en artikel i British Medical Journal, har man tillfrågat drygt 1500 män och kvinnor i Göteborgsområdet. De är uppdelade i fyra kullar födda 1901-02, 1906-07, 1922 och 1930. Intervjuer genomfördes mellan 1971 och 2002. Av 70-åringarna i början av 70-talet hade 10 procent av männen och 9 procent av kvinnorna samlag en gång per vecka eller mer. De siffrorna har stigit till 31 procent respektive 26 procent år 2001. De medverkande har fått svara på frågor om deras sexvanor i intervjuer och undersökningen har varit en del i en större kontroll av hälsan.