Safewords

Safewords och begränsningar

När man har kinky sex är det viktigt att kommunikationen är solklar.

Man måste gå väldigt försiktigt fram för att det inte ska ske några missförstånd. Det är därför bra att i förväg komma överens om kodord för att avbryta spelet.

Om man i förväg kommer överens om safewords kan man även komma överens om att ignorera alla andra protester. Detta skapar stora möjligheter att bygga upp ett rollspel runt sexakten som för en oinvigd kan vara omöjligt att skilja från våldtäkt!

Det är viktigt att innan ett spel förhandla och komma överens om vilka safeword och begränsningar som ska gälla.

Vid vissa Orgier finns exempelvis två fasta safeword som alltid gäller vid dessa orgier!

Alla andra invändningar – förutom safeworden – ignoreras för att få en stark atmosfär på orgierna.

Två exempel på safewords:

Time out

Det som pågår för stunden ska avbrytas och man tar en time out och diskuterar vad som är fel / bör åtgärdas. Detta ger utrymme för små förhandlingar under spelets gång, vilket möjliggör att man kan komma igång snabbare utan allt för mycket förhandlande i förväg!

Red Alert

Spelet ska avbrytas omedelbart. En nödutgång då slaven inte vill vara med längre. Om slaven är bunden ska denna omedelbart släppas loss.

Det är naturligtvis absolut nödvändigt att alltid respektera safeword och att omedelbart reagera på dem. Det är det som skiljer ConsensusSex från våldtäkt. Kärlekshandlingar från våldshandlingar!

Munkavel

Det är av naturliga skäl svårt att säga safeword om man har en munkavel. Även med de flesta munkavlar påsatta är det möjligt att ge ifrån sig någon form av ljudstöt. Detta faktum använder KinkyFreaks för att definiera denna synonym till Time Out, när den ges ska munkaveln omedelbart avlägsnas. När munkaveln är avlägsnas kan slaven säga Red Alert om det är det som avses.

Time Out – Ugh-Ugh-Ugh,

Ugh-Ugh-Ugh…. Ljudstötar i grupper om tre som upprepas med ett kort mellanrum.

Det är viktigt att slaven kan ge dessa signaler tydligt. Var noga med att göra ett uppehåll mellan grupperna av ljudstötar. När du provar en ny munkavel, testa om det går att ge tydliga signaler – öva lite. Om det inte går att ge tydliga signaler får man hitta på något annat. Slaven kan, till exempel, hålla något i handen som han / hon kan släppa om han / hon vill avbryta spelet.