P-piller

P-piller

Hur fungerar det?
Den mest använda typen av p-piller är kombinerade p-piller. De innehåller en kombination av de kvinnliga könshormonerna östrogen och gulkroppshormon. P-pillren förhindrar ägglossning så att befruktning inte kan ske. De gör också att livmoderhalsens sekret blir för segt för spermierna att ta sig igenom.

Hur gör jag?
För att få p-piller ska du gå till en barnmorska eller läkare, som skriver ut ett recept. Du kan börja ta tabletterna samma dag som du får mens. Det är viktigt att ta tabletterna vid ungefär samma tidpunkt varje dag. Går det mer än 36 timmar mellan två tabletter behövs det ett kompletterande skydd (t.ex. kondom) under en vecka. Det är nödvändigt även vid kräkning och diarré. När du slutar med p-pillren återkommer förmågan att bli gravid.

Fördelar
Kombinerade p-piller är ett mycket säkert preventivmedel om det används enligt de föreskrifter som ges. Några av fördelarna med p-piller är att:

o man får regelbunden menstruation

o man får mindre mensblödningar

o man får inga ägglossningssmärtor

o risken för menssmärtor och premenstruella besvär är mindre

P-piller kan också ha en gynnsam inverkan på kvinnors hälsa i andra avseenden. Om man äter p-piller är det mindre risk att man får:

* cystor i äggstockarna o äggledarinflammation

* cancer i äggstockarna och livmodern

* ledbesvär och godartade cystor i brösten

Nackdelar
De första månaderna kan en del kvinnor få övergående besvär med mellanblödningar. Vissa kvinnor kan också uppleva nedstämdhet och minskad sexuell lust. Bröstspänningar, illamående och viktökning på grund av ökad aptit kan också förekomma. Kvinnor som har behandlats för eller har anlag för blodpropp bör inte äta kombinerade p-piller. Storrökare avråds också från att äta p-piller eftersom de i kombination med rökning ökar risken för hjärt- och kärlsjukdomar. P-piller bör också undvikas i samband med vissa andra allvarliga sjukdomar såsom t.ex. tidigare hjärtklaffoperation, tidigare bröstcancer, pågående akut leversjukdom och sängläge eller orörlighet i samband med större operationer. Sambandet mellan p-piller och risken för bröstcancer har diskuterats, men forskningsresultaten är motsägelsefulla. Flera undersökningar visar ingen ökad risk.

Kom ihåg!
P-piller skyddar inte mot sexuellt överförbara sjukdomar.