Mödrahälsovård

Mödrahälsovård

Barnmorskemottagningen tar emot kvinnor i alla åldrar. Förutom mödrahälsovård svarar mottagningen även för rådgivning om preventivmedel, testar för könssjukdomar och tar cellprov.
Mödrahälsovård är ett samlingsnamn för vården som ges till gravida kvinnor. Mottagningarna brukar kallas barnmorskemottagning, mödravårdsmottagning, mödravårdscentral eller förkortas MVC.

Barnmorskemottagningen har öppet dagtid. De flesta mottagningar vill att du ringer och bokar en tid. Många har också öppen mottagning vissa tider och då kan du komma utan att ha beställt tid. All rådgivning och testning hos mottagningen är gratis och de som arbetar här har tystnadsplikt.
På barnmorskemottagningen arbetar barnmorskor, som är sjuksköterskor med specialistutbildning när det gäller kvinnan och barnets hälsa under graviditet, förlossning och tiden närmast efter förlossningen.
På varje barnmorskemottagning finns det även möjlighet att träffa en läkare.

Graviditet
Alla kvinnor som väntar barn har rätt till gratis mödrahälsovård. Du kan välja vilken barnmorskemottagning du vill gå till. Ibland kan en mottagning ha så mycket att göra att de inte kan ta emot dig, då får du välja en annan mottagning. Du kan också byta barnmorskemottagning under graviditeten om du inte är nöjd.
På barnmorskemottagningen kan du även göra en graviditetstest gratis.

Hur många besök?
Under graviditeten får du göra flera besök på barnmorskemottagningen. Då kan båda föräldrarna vara med.
Det första besöket sker oftast i vecka åtta till tolv. Om du har behov av en läkare sker detta i vecka sex till fjorton. Vid kontrollerna undersöks du av barnmorskan som tar olika prover på dig för att kontrollera att du och barnet mår bra. Bland annat kontrolleras blodtryck, blodvärde, livmoderns tillväxt och barnets hjärtljud och du får lämna urinprov.
Från graviditetsvecka 20 sker besöken en gång per månad, från vecka 30 varannan vecka.

Ultraljud
Alla kvinnor erbjuds att göra ett ultraljud under graviditetsvecka 17 till 19 för att fastställa ditt datum för beräknad förlossning. Ultraljudet kan även visa om du bär på fler än ett barn. Vissa sjukdomar hos barnet kan upptäckas i samband med undersökningen.

Föräldragrupper
De flesta barnmorskemottagningar ordnar föräldragrupper eller förlossningsförberedande kurser, där man pratar om graviditet, förlossning, första tiden efter att barnet är fött och föräldrarskap. Gruppen träffas ett antal gånger under graviditeten och ibland även efter det att barnet är fött. Som ensamstående förälder är du välkommen att delta i föräldragruppen. Om du vill kan du ta med dig någon närstående.

Pappagrupper
En del mödravårdscentraler ordnar också grupper som riktar sig speciellt till blivande pappor. Fråga din mottagning.

Efter barnet är fött
Efter att barnet är fött har du en kontakt inom tio dagar med din barnmorska. Därefter kan du när det gått tre till fyra månader få hjälp med eventuell preventivmedelsrådgivning.

Preventivmedel och andra undersökningar
Hos barnmorskan kan du få gratis rådgivning om preventivmedel och hjälp att prova ut preventivmedel som passar dig. Här kan du också få ”dagen-efter-piller”. Många mottagningar har öppen mottagning vissa tider då du kan komma för rådgivning utan att beställa tid.
Barmorskemottagningen gör också gynekologiska hälsoundersökningar och testar för olika könssjukdomar. Kvinnor som är mellan 23 till 60 år kallas med jämna mellanrum till cellprovtagning för att upptäcka cellförändringar i livmoderhalsen och förebygga livmoderhalscancer.

Källa: Vårdguiden