Manlig omskärelse

Manlig omskärelse

Manlig omskärelse innebär att man opererar bort hela eller delar av förhuden. Ingreppet utförs både av medicinska, traditionella och kulturella skäl. Ett skäl till medicinsk omskärelse är att förhuden är för trång. Trång förhud innebär svårigheter att dra tillbaks den för att göra rent och det kan leda till att penis blir inflammerad.
Om en omskärelse inte anses vara medicinskt motiverat får patienten eller föräldrarna själva stå för en del av kostnaden. Ingreppet ska ske av en läkare som är godkänd av Socialstyrelsen.

Hur går operationen till?
I några mycket enstaka fall kan ett litet snitt i förhuden räcka, men vanligen behövs en riktig operation. Vid en operation sövs pojken oftast, men ibland räcker det med lokalbedövning.

Komplikationer och hälsorisker
Förhuden har till uppgift att skydda ollonet mot nötning och att hålla huden på ollonet smidig för att bevara känsligheten. När man skär bort förhuden försvinner ungefär tio procent av nerverna i penis samt talgkörtlarna på förhudens insida. Ollonet ligger bart och utsätts för nötning från kalsonger och intilliggande hud. Huden härdas, blir grövre och en del av känsligheten går förlorad.
Detta har naturligtvis betydelse för sexualiteten. En del känner att sexlivet blir bättre eftersom de kan ha sex längre innan de får orgasm eller utlösning. Andra kan få problem med att känseln försvinner så mycket att de inte längre kan få orgasm eller utlösning.

Är manlig omskärelse samma sak som kvinnlig könsstympning?
Manlig omskärelse utförs ofta av religiösa eller traditionella skäl. Många jämför därför kvinnlig könsstympning och manlig omskärelse. Det är dock två väldigt olika ingrepp. Idag omskärs flera pojkar i Sverige av medicinska skäl även om det troligen är vanligare med omskärelse av kulturella eller religiösa skäl. Kvinnor könsstympas enbart på religiösa eller traditionella grunder.
Pojkar är oftast mellan 16 och 18 år när de opereras på grund av trång förhud av medicinska skäl. Det beror på att förhuden ofta töjer sig under puberteten. Däremot utförs omskärelse av kulturella eller religiösa skäl på yngre pojkar.
Den manliga omskärelsen kan bidra till att riskerna för infektioner minskar. Den kvinnliga könsstympningen kan leda till ökad infektionsrisk, oförmåga att ha sex samt problem med de dagliga toalettbehoven. Det är därför inte rätt att likställa de två operationerna.

Om du har problem med för trång förhud eller har frågor om manlig omskärelse kan du prata med din husläkare eller med en androlog. En androlog är en specialist på det manliga könsorganet. Du kan även vända dig till din ungdomsmottagning.

Källa: Vårdguiden