Manlig ejakulation

Manlig Ejakulation

Ejakulation, sädesuttömning är benämningen på mannens uttömning av sperma genom penis. Detta sker vanligtvis när mannen får orgasm. Män kan dock få orgasm utan ejakulation och vice versa.
Vid samlag mellan man och kvinna kan sperman från ejakulationen tömmas ut i kvinnans slida. Om ägglossning sker under tiden kring samlaget och spermierna kan förflytta sig från slidan upp genom livmodern och möta ägget i den ena av äggledarna så kan befruktning ske; detta är ejakulationens biologiska funktion.

Sädesvätskan som slungas ut under ejakulationen har mycket olika sammansätttning. Ungefär den första tredjedelen (dvs de första ”stötarna”) innehåller främst vätska från prostata (blåshalskörteln) och huvuddelen av spermierna. Den senare delarna av ejakulatet innehåller främst sädesblåsesekret och en mindre del av spermierna. De spermier som slungas ut tillsammans med prostatasekretet är de som har största chans att befrukta ett ägg: de har bäst rörlighet, bäst överlevnad och bäst skydd av arvsmassan. Spermier i kontakt med sädesblåsesekretet har sämre rörlighet, överlevnad och skydd för arsvmassan.

Under samlag slungas spermier och prostatasekret direkt mot livmoderhalsen och livmoderhalssekretet i
vilket spermierna snabbt kan simma upp på sin väg mot ägget. Det är därför inte troligt att spermierna ”normalt” har kontakt med sädesblåsornas sekret, som snabbt koagulerar vid ejakulationen. Det har spekulerats om detta koagel är en utvecklingsmässig rest: bland till exempel gnagare är det vanligt att sista delen av ejakulatet bildar en ”giftig plugg” som minskar chansen för en annan hannes spermier ta sig fram till och befrukta ägget.

Det är emellertid inte nödvändigt att mannen ejakulerar i kvinnan för att hon ska bli gravid. Eftersom det är normalt att spermierna slungas ut först, så kan även en liten mängd mycket befruktningsdugliga spermier komma ut i den vätska som brukar kallas försatsen, det vill säga den vätska som utsöndras före ejakulationen. Om penis då befinner sig inuti slidan kan kvinnan bli gravid även om mannen drar sig ur innan han får orgasm och ejakulation.

I genomsnitt så får en man 7 200 utlösningar i sitt liv. Det ger runt 56 liter sperma. En utlösning har en utgångshastighet på ungefär 40 km/h.