Lustjakt om Ftalater

Angående ftalater i intimleksaker

Trygghet
Ända sedan vi startade Lustjakt så har vår ambition varit att våra kunder ska vara Sveriges tryggaste och mest välinformerade. Det har av och till under många varit en en debatt kring ftalater och om hur dessa påverkar oss människor. Därför så vill vi här redogöra för hur vi tänker och hur vi agerar när det gäller ftalater i intimleksaker.

Är ftalater farligt
I Sverige är ftalater idag förbjudna i leksaker för barn men de är fullt tillåtna i övrig användning. Bland annat greenpease har lyft frågan om att de kan vara skadliga för hälsan medens många andra talar om att det absolut inte finns någon koppling till ohälsa. Bla. ftalater.se vurmar för denna ståndpunkt.

Vi följer löpande debatten om ftalater och försöker samla så mycket information som möjligt för att kunna bilda oss en uppfattning om hur vi skall hantera dessa mjukgörare. Problemet som vi har är att vi helt enkelt inte vet om de är skadliga, eller om så skulle vara fallet, hur skadliga de är. Vi utgår ifrån att de kan vara skadliga och agerar därför tämligen kraftigt om vi misstänker eller får veta att en produkt innehåller ftalater. Men vi vill tillägga att det finns många som hävdar att ftalater är helt säkra att använda och att hela diskussionen är en storm i ett vattenglas. Några av mjukgörarna utreds för tillfället inom EU.

Vad är ftalater
PVC är en plast som det har skrivits ganska mycket om i media. PVC betyder polyvinylklorid och är en av de mest använda plasterna i t ex sjukvårdsprodukter, avloppsrör, golvmattor och kablar. En fördel med PVC är att man kan tillsätta mjukgörare, så att plasten blir mjukare och därigenom får unika egenskaper. Vissa av tillsatserna i PVC har varit omdiskuterade och ofta ersatts med andra tillsatser. Det finns idag ca 300 olika typer av mjukgörare.

Citat från Ftalatcentrum
” I Västeuropa tillverkas ca en miljon ton ftalater varje år. Därav används ca 900 000 ton för att mjukgöra PVC (polyvinylklorid). De vanligaste ftalaterna är: diisononylftalat (DINP), diisodecylftalat (DIDP) och di-2-etylhexylftalat (DEHP, ibland omnämnd som DOP).”

Hur upptäcker du ftalater
Det är tyvärr i stort sett omöjligt om du inte är en expert på att läsa och tolka kemikaliespråk. De är det vanligaste konserveringsämnet i schampo och finns i de flesta skönhetsprodukter med stark doft som benämns som ”fragrance”, ”alcoholdenat” eller ”parfym” m.m. Kort sagt så finns de nästan överallt. ”I dag är det lättaste att leta efter produkter som saluförs som ftalat-fria”, säger Rick Smith, medförfattare av boken ”Förgiftad”.

Hur hanterar vi produkter med hänseende till ftalater
Detta är den viktigaste frågan för oss: Hur hanterar vi frågan om ftalater rent praktiskt i Lustjakt. Vi har kategoriserat produkter i tre olika typer och här följer de olika grupperna:

1. Ftalatfria produkter

Alla produkter där tillverkaren anger att de är fria från ftalater ger vi egenskapen ”ftalatfri” i butiken. Vi gör inga egna tester, däremot så gör våra grossister tester.

2. Produkter där vi inte kan avgöra vilken mjukgörare som använts.

Denna kategori minskar stadigt då allt fler tillverkare övergår till att ange produkter som ftalatfria. För att klargöra: Bara för att vi inte kan garantera vad produkterna innehåller så innebär detta inte att de nödvändigtvis innehåller ftalater.

3. Produkter som innehåller ftalater

Här tycker vi att det är bättre att vara på den säkra sidan när det gäller ftalater så vi har under lång tid arbetat med att aktivt plocka bort produkter där vi misstänker att den ifrågasatta mjukgöraren finns. Om vi får reda på att någon produkt innehåller eller att vi misstänker att den innehåller ftalater så har vi valt att ta den ur vårt sortiment för att vara på den säkra sidan.

Lär dig mer
Vår uppfattning är att det är mycket svårt att avgöra hur man skall tolka alla olika uppgifter om ftalater. Här följer en del källor till information där du kan bilda dig en egen uppfattning.

Om du vill vara säker på att din produkt inte innehåller ftalater så ska du välja en där den uppges ”ftalatfri”, ”non toxic” eller produkter i materialet siikon, TPE och TPR – dessa är alltid fria från ftalater.

För ftalater: Ftalater.se
Kemikalieinspektionen: http://www.kemi.se/sv/Innehall/Fragor-i-fokus/Ftalater/
Karolinska institutet:http://ki.se/ki/jsp/polopoly.jsp?d=39033&a=5740&l=sv
Naturskyddsföreningen:http://www.naturskyddsforeningen.se/Soksida/?q=ftalater
Forskning uppsala universitet:http://www.forskning.se/nyheterfakta/nyheter/pressmeddelanden/ftalaterkangeokadriskfortyp2diabetes.5.2f940668136a69132e059.html
Google: www.google.se/search?q=ftalater