Livmoderhalscancer

Livmoderhalscancer

Livmoderhalsen och livmoderhalscancer
Livmoderhalsen är den nedre delen av livmodern. Detta område förändras under puberteten, graviditet, förlossning och klimakteriet.

Vad orsakar livmoderhalscancer
Livmoderhalscancer orsakas av ett virus som heter papillomvirus. Det finns olika typer av papillomvirus. En del kan påverka cellerna i livmoderhalsen så att det uppstår cellförändringar. Dessa cellförändringar kan hos vissa personer med tiden utvecklas till cancerceller. Denna cancerform är inte ärftlig till skillnad mot många andra cancerformer.
Humant papillomvirus eller papillomvirus är olika namn på samma sak. Det finns olika virustyper och de flesta är ganska harmlösa och liknar de virus som orsakar vårtor på fötter och händer. Några virustyper kan också orsaka kondylom och lindriga cellförändringar. Det finns även de sorter som kan orsaka cancer. Viruset är väldigt smittsamt och överförs vid kontakt mellan slemhinna och könsorgan. Man behöver inte ha några som helst symptom när man är smittad och man kan också föra smittan vidare i sin tur, utan att veta om det.

Majoriteten av papillomvirusinfektioner tar kroppen själv hand om, men i de fall som infektionen inte läker ut kan den med tiden utvecklas till cellförändringar och cancer. Det är en sjukdom som utvecklar sig långsamt, från 2-10 år.

Provtagning
Vart tredje år får man som kvinna i åldern 23-50 år ta ett enkelt och smärtfritt prov. Du behöver inte ta prov oftare än så. Om du är över 50 år och har haft ett antal normala cellprover tidigare så är det mycket liten sannolikhet att du kommer att utveckla förändringar, därför glesas kontrollerna ut till vart femte år och upphör helt efter fyllda 60 år.

Det är en billig försäkring mot cancer att regelbundet undersöka sig, Var omtänksam mot din kropp och delta i de undersökningar som du blir kallad till. Om du undersöker dig med denna regelbundenhet, så minskar risken att drabbas av livmoderhalscancer kraftigt. Undersökningen och provtagningen är enkel och smärtfri. En barnmorska eller gynekolog skrapar lätt på och bakom livmodertappen. Du erhåller svar inom 5 veckor.

Vad händer om provet visar någon avvikelse?
Cellförändringar är inte farliga i sig, men de kan däremot ge besvär på sikt om de inte åtgärdas i tid. Det tar ofta många år innan en cellförändring utvecklas till cancer, allt från ett par år till mer än tio år.

De flesta förändringar är tillfälliga och beror ofta på ex. en lätt inflammation. Därför brukar man vänta några månader innan man tar ett nytt cellprov. Ibland får man även genomföra en gynekologisk undersökning. I vissa fall måste cellförändringarna tas bort och detta görs med ett enkelt kirurgiskt ingrepp.

Kan jag få barn ändå?
Varken cellförändringar eller en normal behandling av en cellförändring påverkar din framtida möjlighet till att bli gravid.

Hur vanligt är det?
Livmoderhalscancer är en ovanlig sjukdom idag tack vare att så många undersöker sig kontinuerligt Ju tidigare man upptäcker en eventuell cellförändring desto enklare kan man behandla. Färre än 5 av 100 testade kvinnor har någon form av avvikelse. Ca 30 000 kvinnor får veta att de har cellförändringar per år. I Sverige har vi ca 500 fall av livmoderhalscancer per år. Av dessa 500 fall så avlider ca 180.

Går det att skydda sig?
Regelbundna undersökningar och provtagningar är ett bra sätt att tidigt upptäcka eventuella förändringar. Det finns nu också ett vaccin mot livmoderhalscancer, cellförändringar och kondylom. Vaccinet heter Gardacil och det kan ges till pojkar i åldrarna 9-15år och flickor i åldrarna 9-26år. Vaccinet innebär att du får ett bra skydd mot de fyra virustyper som vaccinet skyddar mot, men det finns andra mindre vanliga virustyper som också kan orsaka livmoderhalscancer och kondylom.

Använd alltid kondom, även om man inte vet om hur bra kondom skyddar mot just papillomvirus. Kondomen skyddar i alla fall mot sexuellt överförbara sjukdomar. För mera information om detta vaccin, tala med din läkare eller kika på www.gardasil.se.