Latexallergi

Latexallergi

Latexallergi uppstår efter hudkontakt med eller inandning av latexproteiner i naturligt gummilatex (naturgummi). Symtomen kan vara nässelutslag, vilket är vanligast, eller hösnuva och astma. Sällsynt men allvarligast är en allergisk chock. Omfattningen av latexallergi i befolkningen uppskattas till mindre än 1 procent. Tidigare atopisk sjukdom eller handeksem innebär kraftigt förhöjd risk. Den ökade användningen av skyddshandskar har lett till att allergi mot latex blivit ett växande problem bland anställda inom sjuk- och tandvården, särskilt hos kvinnor. Förekomsten i dessa grupper uppges vara 3-12 procent. En tredubbling av yrkesrelaterad latexallergi har noterats i Finland 1992-1996 jämfört med en tidigare femårsperiod (129).

Kontaktallergi
En kontaktallergi kan uppkomma efter kontakt, oftast under flera års tid, med ett visst ämne. Mellan 15 och 20 procent av Sveriges befolkning beräknas vara allergisk mot något av de vanligaste kontaktallergenen. Det finns mer än 3 700 ämnen som man vet kan orsaka kontaktallergi, vanligast är nickel. Omkring 15 procent av kvinnorna och några procent av männen är nickelallergiska (68). Betydligt fler kvinnor än män är således allergiska mot nickel. Orsaken till skillnaden anses vara att kvinnor oftare tar hål i öronen samt bär smycken, knappar, spännen och klockor som avger nickel.

Är du latexallergiker så tål du de mjuka materialen silkon, TPE, TPR.
Undvik även Jelly, cyberskin, loveclone utöver latex.

Källa: Socialstyrelsen/ folkhälsorapport 2001
Inlagd: 2008-10-12