Kondylom

Kondylom

Om sjukdomen
Infektionen orsakas av Humant Papillomvirus (HPV). Det är ett ofarligt virus, som är avlägset släkt med det virus som orsakar de vanliga vårtor vi får på våra händer och fötter.

Kondylom är den vanligaste könssjukdomen och som också ibland kalls för ”könsvårtor”. Den förekommer oftast hos personer i åldrarna mellan 20 – 30år.

Inkubationstiden är omkring 2 – 3 månader, men kan också vara betydligt längre, ev. upp till ett år. Sjukdomen kan ligga latent utan att ge några symptom.

Ibland förväxlas kondylom med de talgkörtlar som normalt finns i och omkring könsorganen och i övriga huden.

Smittvägar
Viruset smittar vid oskyddat sex, och/eller vid nära intimkontakt. Kondylom kan även överföras genom petting om kondylomen finns på fingrarna.

Eftersom viruset kan ”ligga latent” utan att man har några symptom, kan smittan föras vidare utan att man är medveten om detta.

Indirekt smitta kan förekomma i sällsynta fall, dvs. via en förorenad handduk ect. Barn kan smittas under förlossning, men det är mycket ovanligt.

Det är mycket svårt att veta när man smittats, eftersom viruset kan ha legat latent under flera år bakåt i tiden, samt att de flesta som fått smittan inte har några symptom.

Symptom
Kondylom förekommer både på huden och på slemhinnorna.

Hos kvinnor uppkommer vårtor i och omkring hela skötet, främst i slidöppningen, men även i/eller omkring ändtarmsöppningen.

Hos männen uppkommer det oftast i, på eller bakom ollonet samt insidan på förhuden och även runt ändtarmen.

Det s.k. platta kondylom är ett annat kondylomvirus som är ytterst svårt att upptäcka, men kan ge symptom som smärta vid samlag, sprickor och rodnader.

Kondylom i munnen är mycket ovanligt.

Komplikationer
Tidigare befarade man att kondylom kunde utveckla livmoderhalscancer, men det har visat sig vara felaktigt

Kvinnor som fått smittan behöver inte oroa sig och göra några extra cellprovskontroller, förutom de vanliga kontrollerna. Men om det vi dessa kontroller upptäcks förändringar, som liknar kondylom på livmoderstappen, är det viktigt att kvinnan blir undersökt av gynekolog. Det kan vara allvarliga förändringar som kan påminna om kondylom och därför vara svåra att utskilja.

Om kondylom brutit ut hos en gravid kvinna, vilket den kan göra just p g a graviditeten, kan förlossningen i vissa fall försvåras. Det kan då bli aktuellt med kejsarsnitt

Undersökning
Det behöver inte tas några prover för att kunna fastställa diagnos. En erfaren läkare kan se kondylomen med blotta ögat, ev. med hjälp av förstorningsglas. I osäkra fall, kan läkaren ta ett vävnadsprov för analys.

Om en kvinna, som tagit ett cellprov, visar sig ha kondylomliknande förändringar på livmoderstappen bör hon undersökas av gynekolog.

Behandling
Kondylom (vårtorna) behandlas vanligtvis med pensling av Podofyllotoxin-lösning, som är en etsande lösning, (receptbelagd), under 3 dagar och behandlingen ska upprepas efter en vecka. Huden kan irriteras av behandlingen, det kan uppstå rodnader, sveda och klåda.

Den kan också behandlas med laser, nedfrysning (flytande kväve) eller med ett kirurgiskt ingrepp.

Platt kondylom är betydligt svårare att behandla, den försvinner inte vid pensling, därför brukar man låta detta virus få självläka.

Har man varit symptomfri från kondylom 6 månader eller längre, har man troligtvis inte kvar viruset men viruset kan ligga latent under betydligt längre tid.

Kronisk smärta i slidan kan uppstå hos kvinnor som genomgår många behandlingar med lösningen.

Läkemedel
Podofyllotoxin-lösning.

Förebyggande
Kondom som används på rätt sätt, och under förutsättning att den används under hela samlaget, skyddar mot kondylom. Om man har ny partner bör kondom alltid användas, även om man varit symptomfri från kondylom under flera månader.

Samlag ska undvikas under tiden man har vårtvirus, under behandling, i väntan på att ärr efter ev. operation har läkt samt petting om det finns vårtor på fingrar.

Spårning uppföljning
Sjukdomen är inte anmälningspliktig enligt smittskyddslagen, men smittad persons partner bör undersökas av läkare.

Kondom skyddar mot könssjukdomar