Hepatit B

Hepatit B

Hepatit är inte särskilt vanligt. År 1999 anmäldes 214 smittade. Sjukdomen smittar genom blod och samlag.

Symtom
Du kan ha hepatit om:

du mår illa

du har minskad aptit

du är trött

din hud kliar

din hud och dina ögonvitor gulfärgas (”gulsot”)
För en del personer blir infektionen långvarig (kronisk infektion). Symtomen kan komma veckor eller månader efter det att du blivit smittad.

Provtagning
En läkare tar ett blodprov som visar om du bär på infektionen eller inte.

Behandling
Vissa hepatitvirusinfektioner läker sig själva, medan andra kan orsaka en kronisk infektion som i vissa fall kan behandlas.

Partnerkontroll
Om du har en fast partner ska hon eller han undersökas. Om din partner inte är smittad kan hon eller han vaccineras för vissa typer av hepatitvirus. Dina tidigare partners ska också kontaktas.

Följdsjukdomar
En kronisk infektion kan leda till skrumplever eller levercancer.

Kom ihåg!
Kondom är det bästa skyddet mot hepatit. I sällsynta fall kan även kyssar smitta.

Källa: RFSU
Inlagd: 2004-04-15