Erektionsproblem – Vad händer i kroppen

Erektionsproblem – Vad händer i kroppen

nis har två svällkroppar och dessa innehåller många hålrum, som samtliga är förbundna till blodkärl där vissa tillför blod medan andra tar bort blodet från penis. I normalt tillstånd är muskeltrådarna till hålrummen spända och de är nästan tomma på blod.

Erektionen är resultatet av en följd händelser som startar med att hjärnan skickar en nervimpuls till muskulaturen/blodkärlen i penis, som talar om för denna att slappna av och blodet kan strömma in i svällkropparna. När dessa är maximalt utspända har man erektion och om blodtillflödet minskar i de tillförande kärlen och de åter drar sig samman avtar erektionen eftersom trycket sjunker i svällkropparna. Om hålrummen inte fylls helt blir erektionen ostadig.

För att få en hållbar erektion är sexuell stimulans en förutsättning. En annan viktig faktor är blodtillförseln till penis. Vid en hållbar erektion så är blodtillförseln till vällkropparna i penis upp till 40 gånger större jämfört med i slakt tillstånd. För att kunna leverera så mycket mer blod måste blodkärlen vara i bra kondition. Av denna anledning är det naturligt att personer med hjärt- och kärlproblem är mer drabbade av potensproblem än normalbefolkningen.

Lust och förmåga
När lusten saknas är det svårt att få erektion förutom för unga män som kan få stånd vare sig de vill eller inte. När lusten för sex saknas kan det bli komplikationer i ett förhållande och det kan kännas jobbigt.