Erektionsproblem – Psykologiska orsaker

Erektionsproblem – Psykologiska orsaker

Depression
Depressioner är något som blir allt vanligare, i takt med att människors tillvaro blir allt mer pressad. Detta är någonting som naturligtvis även kan påverka erektionsförmågan negativt. Undersökningar har visat att 35-90 % av alla män som lider av depression, upplever någon form av erektionsstörning. Även impotensproblemen i sig kan naturligtvis påverka den psykiska hälsan, så dessa problem hör ofta ihop.

Depression behandlas ofta med läkemedel vilka också kan påverka erektionen och den sexuella lusten negativt. Ungefär 15 % upplever att de får extra problem med erektionen vid medicinering. Detta kan lätt avhjälpas om läkaren informeras om problemet som då har möjlighet att byta ut läkemedlet mot ett annat som inte har denna bieffekt.
I de allra flesta fall går erektionsproblemen att behandla oavsett om det beror på depression eller biverkan av ett läkemedel.

Olika situationer som kan uppstå i livet
Om Du har problem i din relation eller om du helt enkelt tröttnat på din partner, så är det mycket vanligt att erektionen inte fungerar som den ska.

Vår miljö påverkar oss både positivt och negativt och den sexuella lusten är starkt kopplad till hur vi mår. Det är därför bra att titta på hur livssituationen ser ut i dagsläget, för att se om de finns någon koppling till problemet.
Saker som kanske i sig är positiva kan ändå vara en stressfaktor, som kan ha en negativ påverkan på erektionen, exempelvis en ny partner.

Eftersom lusten inte påverkas av viljan, så styrs den ibland av faktorer som vi inte ens är medvetna om. Allt från mentalt skräp, som vi trodde vi glömt, till många olika yttre faktorer, exempelvis din partners doft. Fundera på om det är några situationer som fungerar sämre eller bättre.

Stress
Om man lever ett stressigt liv som kanske präglas av mycket arbete, många måsten, lite fritid och brist på sömn, så är det vanligt att erektionen påverkas negativt. I ett sådant fall så kan det vara idé att se erektionen som en varningssignal, på att allt kanske inte står rätt till i vardagen.

Ekonomisk stress, arbetslöshet och sorg kan också påverka erektionen.

Det är lätt att bygga upp en psykisk stressfaktor, på grund av de tankar vi har om oss själva och omvärlden. ”Jag misslyckas säkert igen” är definitivt en tanke som leder till problem

När erektionen sviktar är det lätt att förlora sin identitet som man och det kan vara svårt att bryta en ond cirkel. Fokuseringen vid problemet gör många gånger det hela värre, eftersom enbart tanken blir en stark stressfaktor. Många män väntar i flera år innan de söker hjälp, vilket kan leda till att problemet förvärras ytterligare då det är svårare att bryta ett mönster som byggts upp under lång tid.

Det är inte alltid lätt att acceptera att man fått problem med erektionen. Du kanske börjar undvika tillfällen till sex, skyller på din partner osv. Många andra känslor kan ta över: En del kan bli aggressiva, känna sig hjälplösa, ledsna osv. Det kan också bli så att hela din uppmärksamhet fokuseras på erektionen istället för din partners behov och på att njuta av närheten och kroppskontakten. Detta kan många gånger upplevas värre av partnern än själva erektionsproblemet.

Det är inte alltid så lätt att förändra yttre stressfaktorer men man kan alltid förändra sitt synsätt. Gå konkret till väga. Gå igenom livssituationen och se vad man eventuellt kan förändra. Tag pauser i vardagen. Gör något fysiskt. Till sist men inte minst är det viktigt att hitta på något roligt för sin egen skull.

Prestationsångest
Ibland vill man för mycket, istället för att njuta av en skön stund så blir det något prestationsinriktat uthållighets-test, vilket sällan påverkar erektionen positivt.

Oro
Ibland kan själva oron att man inte kan klara av att genomföra ett samlag göra att man misslyckas.

Sexuell avhållsamhet
Det är bra om du försöker ha ett regelbundet sexliv, eftersom det lägger en god grund till en fungerande erektion. Penis, liksom övriga kroppen, behöver träning för att fungera så bra som möjligt. Kroppen tränar ofta din erektion på nätterna när du sover.