Erektionsproblem – Orsaker

Erektionsproblem – Orsaker

Rökning
Vetenskapliga studier visar att män som röker oftare har erektionsproblem än de som icke röker.
Nikotinet orsakar kärlsammandragning och minskar blodgenomströmmningen till penis. Det finns även andra skadliga ämnen i cigaretten som på sikt försämrar blodkärlen till penis.

Rökning och snusning kan även leda till hjärt- och kärlsjukdomar som i sin tur försämrar erektionen.

Alkohol
Alkohol påverkar sexlivet negativt och en kraftigt berusad man är i praktiken tillfälligt impotent.
Vid missbruk skadas organen i kroppen, speciellt levern. Det uppstår störning i kroppens hormonbalans som försämrar erektionsförmågan ytterligare.
Liten mängd alkohol kan dock ibland öka lusten och ha en lugnande effekt.

Droger
Droger som t ex hasch, amfetamin och heroin skadar kroppens alla organ, vilket också leder till nedsatt erektionsförmåga. Missbruket brukar också ta överhanden och sex blir ointressant.
En frisk man skall heller inte tillföra extra testosteron eller anabola steroider, då detta kan leda till nedsatt erektionsförmåga.

Anabola steroider
Anabola steroider innehåller manliga könshormoner som bygger upp vävnaderna i kroppen. Om man tillför könshormoner utifrån slutar kroppen tillverka det naturligt manliga könshormonet testosteron. Erektionen kommer då att försämras och testiklarna krymper.

Läkemedel
Läkemedel kan ibland ge biverkningar i form av erektionsproblem. Antidepressiva läkemedel, blodtrycksmedel, lugnande medel, vattendrivande medel, cancerbehandling och östrogen kan alla påverka erektionsförmågan.

Ny partner
Om du har träffat en ny partner kan det ibland hända att erektionen sviktar. Detta har oftast psykiska orsaker. Både medvetna och omedvetna känslor kan ligga bakom som t ex prestationsångest och skuldkänslor mot förra partnern.

Skador i bäckenområdet
Det kan hända att om du har utsatts för en skada i bäckenområdet kan blodkärlen och nervbanorna till penis ha skadats.