Erektionsproblem – Information

Erektionsproblem – Information

Ett fungerande sexliv betyder mycket för vårt välbefinnande och är ett av glädjeämnena i vårt liv. Det är då inte så konstigt att vår tillvaro kan rasa ihop om vi börjar få problem. Den sexuella förmågan hör också intimt ihop med din personlighet och om erektionsproblem uppstår påverkar detta ofta hela ditt sociala liv.

Vanligt problem
Erektionsproblem är ett vanligt problem världen över. Cirka 500 000 – 750 000 svenska män lider av denna åkomma. Man brukar prata om erektionsproblem om man har svårt att ha en tillfredställande sexuell aktivitet. Det kan vara tillfälliga problem, som beror på yttre omständigheter, eller det kan vara någon sjukdom som ger en sviktande erektionsförmåga. Stress och depression har också stor inverkan.

Sviktande erektion behöver dock inte betyda att du förlorat förmågan att få barn, orgasm eller utlösning. Det betyder heller inte att du saknar vare sig lust eller kärlek men det kan leda till onödiga spänningar i parförhållanden.

Problem med erektionen drabbar nästan alla män antigen någon enstaka gång eller under en längre tidsperiod. Trots att problemet är så vanligt är det många som tycket det är oerhört pinsamt att drabbas men det är bra att veta att du är långt ifrån ensam att ha problem och att det finns mycket hjälp att få.

Ökar med åldern
Alla män kan någon gång råka ut för sviktande erektionsförmåga. Detta kan hända oavsett ålder. Orsaken till erektionsproblemen varierar. För yngre män är det oftast psykologiska orsaker som ligger bakom. Det kan bero på t ex osäkerhet och bristande erfarenhet. Stress och rökning är också faktorer som påverkar.

Erektionsproblem hos äldre beror många gånger på en bieffekt av någon sjukdom t ex diabetes, hjärt- kärlsjukdomar eller depression. Det är relativt ovanligt med erektionsproblem före 50-årsåldern. Var fjärde man över 65 år och varannan man över 75 år har ofta erektionsstörningar.

Att du behöver längre tid på dig att få erektion och inte kan flera gånger i följd, betyder inte att du är impotent utan är en naturlig del av åldrandet.

En del män oroar sig så för att mista potensen när man blir äldre att denna oro i sig orsakar problem.

Olika problem
Problemen kan se väldigt olika ut, allt från att ha problem med att få stånd, till att behålla erektionen eller hur lång tid som måste gå mellan varje utlösning. Eftersom alla har olika grundförutsättning ska man alltid jämföra med hur sitt eget sexliv såg ut innan problemen uppstod.

När problem börjar uppstå har detta oftast en mycket negativ inverkan på hela livssituationen. Det är vanligt att ifrågasätta sin manlighet och identitet. Det är lätt hänt att man börjar dra sig undan sin partner eller inte vill hamna i situationer där manligheten står på spel. Detta gör att kontakten med andra kan bli spänd och leda till onödiga konflikter. Det är bra att skaffa sig kunskap om vad som förorsakar problemen och hur man får hjälp.

Funktion
I penis finns två svällkroppar, som består av små hålrum med muskeltrådar i väggarna. Hålrummen står i förbindelse med blodkärl, där några för blod till penis och några bort från penis. I normalt tillstånd är muskeltrådarna spända och nästan tomma på blod. Vid sexuell upphetsning slappnar muskeltrådarna av och blod kan rinna till. Till slut blir trycket i hålrummen så stort att de blodkärl som för bort blod från penis stängs av och penis blir styv. Om penis inte är helt fylld blir därför erektionen väldigt känslig för störningar.

Detta är en komplicerad kroppsfunktion och står ej under viljans kontroll.

Erektionsproblem
Erektionsproblem kan bero på många olika saker och det är vanligt att det är en kombination av olika faktorer. Intresset för sex försvinner inte med åren även om problemen kan öka. Av 85-åriga män kan många ha samlag minst en gång i månaden. De flesta tycker att det är pinsamt att söka hjälp för dessa problem men det kan vara bra att veta att problemet är vanligt och att det oftast finns hjälp att få.

De flesta män kommer att råka ut för erektionsproblem någon gång.

Det är en fördel om man inte låter sig påverkas att ett enstaka misslyckande så man inte spänner sig till nästa gång vilket ofta blir en negativ spiral.

För att få diagnosen impotent (erektiv dysfunktion) måste man ha haft problemet en lägre tid.

Symptom
När förmåga saknas att få erektion eller när man inte kan behålla erektionen tillräckligt länge för att fullborda ett samlag betyder det att man har erektionsproblem.

Har du problem är det också vanligt att sexlusten minskar eller försvinner helt. Orgasmen och utlösningen kan bli fördröjd eller utebli helt.
Exempel på symtom:
– Kan ej få erektion
– Erektion ej lika hård som förut
– Erektionen ej hård tillräckligt länge
– Penis står inte lika rakt upp

Lust och förmåga
När lusten saknas är det svårt att få erektion. Undantaget är många unga män som kan få stånd vare sig de vill eller inte.

Fysiska och psykiska orsaker
Erektionsproblemen kan bero på fysiska eller psykiska orsaker och yttrar sig lite olika. Om problemen är fysiska brukar besvären komma gradvis och morgon- och nattståndet försvinner. Lusten brukar däremot vara oförändrad.
Vid psykiska orsaker är det oftast tvärtom. Det är inga problem att få stånd vid onani och man kan fortfarande få erektioner på natten och morgonen men tillsammans med en partner sviker erektionen.

Få erektion
Erektion kan man få både av sexuella fantasier, omedvetna tankar eller yttre faktorer såsom beröring, syn- och hörselintryck. Det manliga könshormonet testosteron påverkar också. Det finns en inbyggd drift att vi skall fortplanta oss och signaler från hjärnan skickas till penis som får muskeltrådarna i penis hålrum att slappna av så att de blir blodfyllda.

Bieffekt av sjukdom?
Ibland kan erektionsproblemen bero på en någon sjukdom, t ex diabetes eller hjärt- och kärlsjukdomar. Tag kontakt med din läkare för att göra en hälsoundersöknng.

För att få erektion är man beroende av att blodkärlen och nervbanorna fungerar som de ska. Man kan också lida brist av testosteron eller vara ett tecken på depression.

Så mycket som 80% kan bero på fysiska orsaker. Siffran ökar ju högre upp i åldern man kommer. Men den psykiska faktorn spelar stor roll och avgör även hur vi ser på problemet.

Bieffekt av läkemedel?
Om du äter något läkemedel kan det även vara värt att diskutera sina problem med sin läkare eftersom läkemedel kan ge biverkningar i form av erektionsstörningar.

Livsstil
Det kan vara värt att se över du behandlar din kropp och själ. Hur ser dina matvanor ut? Motionerar du? Rökning, alkohol och andra droger? Lever du stressigt? Tar du dig tid till att njuta av tillvaron och göra något för din egen skull. Du måste se dig själv som en helhet. De flesta sjukdomar utvecklas på grund av hur vi lever och indirekt påverkas erektionen. Ibland kan grundorsaken till problemen vara svår att hitta. Titta på din livssituation med kritiska ögon och försök förändra de bitar du är missnöjd med. Försök bara inte ändra allt på en gång då det är större risk att misslyckas.