Erektionsproblem – Fysiologi

Erektionsproblem – Fysiologiska orsaker

Hjärt- kärlsjukdomar
På grund av att blodgenomstömmningen i kroppen är nedsatt vid en hjärt- kärlsjukdom, så kan även erektionen hämmas. Det är inte alltid så att din läkare informerar dig om detta.

Högt blodtryck kan ha samma negativa effekt och drabbar ca 70 % av alla män. Ca 40 % av dem som har en hjärt-kärlsjukdom har även problem med erektionen. Åldern har en stor betydelse, och för män som passerat 50, orsakas deras problem till största delen utav hjärt- kärlsjukdomar.

Vad som händer vid högt blodtyck och hjärt- kärlsjukdom är att blodet har svårare att nå ut till kroppens olika organ, på grund av åderförkalkning. Detta påverkar naturligtvis även penis, som ej får tillräckligt med blod. När kärlen blir trängre och blodet har svårare att ta sig fram påverkar detta hela kroppen, eftersom många organ kanske inte får tillräckligt med syre och näring som transporteras via blodomloppet. Många äldre lider av åderförkalkning i mer eller mindre grad, beroende på arvsanlag och livsstil.

I en del fall kan medicineringen orsaka erektionsproblem. T ex blodtrycksmediciner, medel som utvidgar kärlen, hjärtmediciner, vätskedrivande preparat och betablockerare. Prata med din läkare och hör om det går att byta till någon likvärdig medicin som minskar risken för erektionsproblem. De flesta som har problem, oavsett om det är på grund av sjukdomen eller som bieffekt av medicinen, får tillbaka sin erektion efter behandling.

Diabetes
De flesta diabetiker blir väl informerade hur de skall sköta sin hälsa på bästa sätt genom kost, motion och medicin. Men många vet inte att erektionsproblem är vanligt bland diabetiker, ca hälften har någon form av nedsatt erektionsförmåga. Ibland är erektionsproblem till och med första tecknet på diabetes. Så fort sjukdomen upptäcks och värdena blir stabila igen försvinner oftast problemen. Om man haft diabetes längre tid försvinner inte problemen, men det går oftast att göra något åt det.

Män med insulinbehandlad diabetes, som haft sin sjukdom länge, kan drabbas av erektionsproblem vid tidigare ålder, i motsats till de män som tablettbehandlar sin diabetes och som fått sjukdomen senare i livet. Men problemen är detsamma.

Diabetes försämrar blodcirkulationen och påverkar även då blodflödet till penis. Erektionen kan även påverkas av andra biverkningar av sjukdomen.

Vid diabetes kan de små hålrummen i penis bli mindre elastiska och har då svårare att bli blodfyllda. Detta gäller även om man inte haft erektion på länge. Detta behöver inte betyda att det blir problem men man kan bli lite mer känslig för att allt annat runt omkring är bra. Läkemedel kan också störa mer om man har något kroppsligt fel.

När man drabbas av en sjukdom kan den förändrade livssituationen leda till depression eller problem i parförhållandet. Det är inte alltid lätt att vänja sig vid nya livsvillkor och att acceptera att man inte kan leva sitt liv som man levt innan. Erektionsproblemen kan också vara en följd av depressionen men man kan också vara deprimerad på grund av erektionsproblemen som uppstått i samband med sjukdomen och när besvären behandlas försvinner också depressionen.

Genomsnittligt får en diabetiker problem med erektionen ca 10 år tidigare än icke-diabetiska män.

Läkemedel
Det är ofta svårt att avgöra om erektionsstörningen beror på sjukdomen eller på läkemedlet. Olika typer av läkemedel ger olika typer av biverkningar hos olika människor. Eftersom alla reagerar så olika på medicineringen, är det viktigt att informera sin läkare om eventuella biverkningar, så du får det läkemedel som fungerar bäst för dig.

Hormonella orsaker
Minskad sexuell lust och nedsatt erektionsförmåga kan vara brist på det manliga könshormonet testosteron. Detta är dock inget vanligt problem, som t ex den minskade östrogenproduktionen i klimakteriet hos kvinnor, som ibland nedsätter sexuell lust och förmåga. Vid hormontillskott återställs balansen.

Mannen har inte någon naturlig nedgång av hormonerna, som kvinnan har. Om hormonhalten är låg, kan det bero på sjukdom eller ålder. Undersök gärna halten av testosteron, speciellt om både erektion och lust är nedsatt.

Det är dock viktigt att tänka på, att tillför man testosteron utifrån kan kroppens egen hormonproduktion minska och till och med upphöra, så att man blir beroende av detta tillskott. (Gäller även dopningspreparat som innehåller testosteron).

Nervskador orsakade av olyckor eller sjukdomar
Sjukdomar som parkinsson, MS, stroke och skallskador påverkar ofta den sexuella förmågan. Dessa sjukdomar påverkar nerverna och nervsignalerna, som betyder mycket för erektionsförmågan. Om du har någon av dessa sjukdomar och får erektionsproblem, kan du kontakta din läkare.

Ryggmärgsskadade män har ofta någon form av erektionsstörning, mycket beroende på var skadan sitter. Lusten påverkas dock inte av skadan och behandling kan ge mycket goda effekter.

Det finns alltid en risk vid kirurgiska ingrepp i bäckenregionen, att det blir skador på både blodförsörjningen till penis och dess nervbanor. Många mån som opererat bort hela prostatan, har fått någon form av erektions-problem. Det finns undersökningar som visar, att om man istället går via urinröret och skrapar bort en del av prostatan är det färre män som drabbas.

Ålder
I takt med stigande ålder kan risken för fysiska erektionsproblem öka. Orsaken är dels normala ålders-förändringar och dels på grund av sjukdomar som kan ha uppkommit och bieffekter av läkemedelsbehandling. Vanligtvis blir det svårare att få erektion och det kan dröja längre tid innan man kan få utlösning igen, ibland flera dagar.

Känslostämningen blir också allt viktigare med åren. Andra orsaker kan också påverka erektionen negativt, såsom trötthet, irritation och stress.

Fysisk stimulering av penis blir viktigare för att kunna få erektion. Det räcker kanske inte bara med en tanke eller fantasi för att kunna få erektion, vilket kan upplevas frustrerande för många män. Det blir allt viktigare att man berättar för sin partner hur man vill be smekt och vad man tänder på.

Många äldre har ett mycket bra fungerande sexliv och åldern i sig orsakar inte impotens. Det som kan upplevas negativt för mannen, kanske är omvänt för din partner. Det är ingen nackdel att det tar längre tid innan utlösning, mera smekningar och bättre kommunikation..

Fetma
Fetma kan ge upphov till diverse sjukdomar, som t ex dåliga blodkärl, hjärtproblem och diabetes, som påverkar erektionen negativt.

Multipel skleros
Multipel skleros bryter ner nervsystemet och påverkar även nervbanorna till penis. Erektionsproblem är vanligt vid långt framskriden sjukdom.

Njursvikt
Njursvikt får man när njurarna inte klarar av att filtrerar bort avfallsprodukter från blodet. Ofta beror njursvikten på någon sjukdom, t ex diabetes, som i sin tur kan orsaka erektionsproblem.

Operationer i bäckenområdet
Vid operationer i bäckenområdet är det mycket vanligt att några kärl eller nerver till penis går av och detta kan leda till problem med erektionen.

Skrumplever
När man har skrumplever innebär det att cellerna i levern dör och ersätts av ärrvävnad och man har också höga halter av ett äggviteämne som heter sexualhormonbindande globulin. Detta äggviteämne binder det manliga könshormonet testosteron, så att det blir inaktivt. När det finns mindre aktivt testosteron i blodet, blir det problem med erektionen.