Erektionsproblem – förhållande

Erektionsproblem – Hur påverkas förhållandet

Sviktande erektion drabbar många män och påverkar mycket känslomässigt.

Det är lätt att känna sig misslyckad som man om man har erektionsproblem. Kanske drar du dig undan din partner för att slippa sex. En del skaffar sig en ny hobby, arbetar mer, lägger sig inte samtidigt som sin partner, bygger upp konflikter, mer eller mindre omedvetet, för att slippa komma nära sin partner. För många är det svårt och ett känsligt ämne att prata om sina erektionsproblem med sin respektive.

Om du drar dig undan din partner utan att denne förstår varför är det lätt hänt att hon/han lägger skulden på sig själv eller tror att du tröttnat på förhållandet. Relationen tar fort skada när närhet och ömhet försvinner och du samtidigt undviker sex utan att förklara varför. När man inte är ärlig om sina problem kommer partnern att fundera mycket över sin egen otillräcklighet, kanske känna sig oattraktiv och fundera på om du hittat någon annan. Detta kan givetvis göra att din partner blir osäker, orolig och nedstämd vilket inte gör det lättare att lösa ditt problem. Det är relativt ovanligt att man bryter upp på grund av erektionssvårigheter. Många upplever att deras förhållande har stärkts när man har fått hjälp och lyckats lösa problemen.

Din partner kommer att uppskatta om du pratar om dina problem istället för att försöka tiga ihjäl dem. Tystnaden rymmer ofta många frågetecken och oro. Det kan vara bra om man tillsammans försöker skaffa kunskap om erektionsstörningar och gärna uppsöker en läkare ihop så att båda kan lämna en gemensam bild av situationen och välja en behandling som passar båda.

Din partner
Om din partner inte blir så fuktig i underlivet kan detta vara en del av orsaken till ditt problem. Det är inget ovanligt problem för kvinnor speciellt efter klimakteriet. Det är lätt att åtgärda med ofarligt och receptfri behandling.

Tänk på att det kan vara mycket påfrestande även för kvinnan att se dig ledsen, förtvivlad och enbart tänka på sitt eget misslyckande. Det är inte alltid värst att samlaget inte blev av, utan det kan vara svårt att veta hur man skall bemöta den känslomässiga frustration du kanske känner. Även partnern kan få svårt med sin egen upphetsning när allt kanske kretsar kring ditt problem. Tänk på att trots att du inte kan genomföra ett samlag kan du ändå göra det skönt för din partner på andra sätt. Sök också hjälp för ditt problem för att visa din partner att du bryr dig om ert gemensamma sexliv.

Att prata med sin partner
Om du misstänker att din partner har fått problem med erektionen är det viktigt att du tar upp problemet trots at det kan vara svårt att prata om.
Det är naturligtvis så att bägge partner drabbas när mannen får erektionsproblem och det blir därför ett gemensamt problem som man måste prata om.
Börja gärna prata med din partner om han inte tar upp problemet själv. Ofta tycker han det är skönt när det kommer upp till ytan och att han inte är ensam om problemet. Du får då även bekräftelse att det inte är något fel på dig.
Trots att ni kanske lever i ett bra förhållande är det inte alltid lätt att prata med varandra om precis allt.
Många känslor är ofta inblandande när det gäller sexuella problem. Mannen kan känna det som ett nederlag och kvinnan vågar inte ta upp problemet av hänsyn till mannens känslor. Istället för att ta upp problemet kanske båda partner hoppas att det skall lösa sig av sig självt.

Tystnaden kan bli ond cirkel
Tänk på att ju längre tiden går, ju svårare kan det vara att ta upp problemet. Det kan bli en ond cirkel när närheten och förtroligheten försvinner. Om man är tyst och inte vågar eller vill prata med sin partner, är det lätt att det blir en klyfta mellan er som kan bli svår att överbrygga. Tystnaden kan tolkas fel och påverka hela förhållandet negativt. Problemen försvinner inte för att ni börjar prata om dem men det kan definitivt påverka er relation på ett mycket positivt sätt om ni är öppna mot varandra.

Att börja samtalet
För många är det inga problem alls att prata om problem i sexlivet men det finns många som tycket det känns jättejobbigt att diskutera sådana känsliga saker med sin partner. Det svåraste är oftast att ta mod till sig och börja samtalet. Försök ta första bästa tillfälle att börja prata med din partner om hur du känner och försök att undvika formuleringar som får din partner att känna sig oduglig eller pressad. Var så saklig du kan och utgå från dig själv och dina egna känslor. Se det som ett gemensamt problem och inte något som bara har drabbat din partner.
”Jag tycker inte vårt sexliv fungerar lika bra längre och jag skulle vilja att vi tillsammans försöker göra det bättre”

Om din partner sitter tyst när du börjar prata behöver det inte betyda att han inte vill prata. Han kanske blev lite överraskad över att du tog upp problemet och behöver lite tid på sig att fundera vad han skall säga.
Kvinnor och män kommunicerar ofta på olika sätt. Försök vara så tydlig du kan så inga missförstånd uppstår. Du kan till exempel upprepa vad partnern sagt med dina egna ord, för att se om du har förstått rätt.
Har du svårt att prata kan du tänka på följande:
. Rätt tidpunkt (inte i samband med en intim kärleksstund)
. Ha gott om tid på er.
. Var så ärlig och tydlig du kan.
. Utgå alltid från dig själv och hur du känner.
. Var lyhörd för din partner och hans känslor.
. Se till att vara ostörda.

Undviker problemet
Ibland kan det vara svårt för mannen att erkänna att han har problem. Kanske kommer han med en massa undanflykter om varför det inte fungerar. Kanske lägger han skulden på andra saker i sitt liv, såsom jobbsituationen osv, och menar att problemet försvinner när han förändrat sin livssituation. Naturligtvis kan en stressad vardag påverka lusten men det är först när man inser att man har problem man kan börja prata om dem och försöka lösa dem. Mannen måste först inse att han har problem något som många vill förtränga.

I en del fall är det mannen som vill prata men inte kvinnan. Hon vill vare sig prata eller försöka lösa problemet, utan ignorerar saken totalt. Det kan i en del fall vara så att hon tror att det beror på henne och därför inte vill prata.

Det skiljer sig en hel del hur kvinnan bemöter mannens erektionsproblem. Enligt undersökning är det cirka en tredjedel av kvinnorna som är förstående och visar stöd. En tredjedel får mannen att känna sig oduglig och osäker och en tredjedel verkar helt likgiltiga eller vill i alla fall inte visa vad de känner.

Historisk förklaring till kommunikationsproblem
Under 1800-talets borgerliga Europa var inte kvinnan mycket värd. Hon fick inte utbilda sig eller arbeta och ansågs bräcklig och skör samt sakna sexuella känslor. Män och kvinnor pratade inte om sin relation och detta arv påverkar oss till viss del även idag, trots att samhället ser helt annorlunda ut.

Enligt de kristna värderingarna skulle man bara ha sex om man ville ha barn. Mycket som var förknippat med lust och glädje var något omoraliskt och detta gjorde att det var ännu svårare att prata om sin sexualitet. Det pratades till och med om att man kunde bli sjuk om man hade sex enbart för njutningen.

Råd vid kommunikationsproblem
Män och kvinnor uttrycker sig ofta på olika sätt och det är lätt att missförstå varandra. Det finns mycket litteratur om hur vi skall kommunicera med varandra. Läs gärna någon bok för att få tips och råd.
Ibland kan det vara bra att ta hjälp av en tredje part, som gärna får vara lite neutral och som kan ge er lite nya infallsvinklar.
Det finns många professionella yrkesutövare, som hjälper par med kommunikationsproblem. Titta efter familjerådgivare, psykoterapeuter, kuratorer eller psykologer i din hemtrakt.