Erektion och potensringar

Erektionen och potensringar

Erektionsproblem är mycket vanligt, ungefär hälften av alla män mellan 40-70 år upplever någon form av potensproblem. Av dessa har ca 1/3 mycket svåra problem. Ofta yttrar sig detta i en oförmåga att behålla erektion tillräckligt länge, vilket medför att erektionen lätt sviktar under pågående kärleksakt. Efter utlösning avklingar erektionen snabbt och återkommer först efter en stunds vila.

Det är vanligt att tiden innan man kan få ny erektion ökar med stigande ålder. I 8 fall av 10 är det kroppsliga orsaker som ligger bakom. I 2 fall av 10 är det psykiska. (Vissa läkemedel kan ge potensproblem, liksom rökning och alkoholmissbruk.) Det är väldigt jobbigt för de män som drabbas och många tycker att deras manlighet får sig en riktig törn. Men det finns hjälp att få! Lustjakt rekommenderar absolut att man provar vakuumpump och potensring, innan man börjar äta med mediciner

Vacuumpump
Vacuumpumpar även kallade penispump, erektionspump finns i många olika utförande. Den ser ut som en plastcylinder med en pump som pumpar ur luften ur cylindern och det är genom att det bildas vakuum som man får svällkropparna i penis blodfyllda.

När man fått tillräcklig styvnad fäster man potensringen vid roten. Blodet stannar nu kvar i svällkropparna och erektionen kvarstår till dess att ringen avlägsnas. Eftersom metoden är enkel och helt ofarlig för hälsan så är det ett väldigt bra alternativ! Ca 80% av erektionsproblemen kan ”botas” med hjälp av pump och ring, enligt RFSU.

”En vakuumpump kan förlänga lemmen med 2-5 cm. Pumpen skapar ett undertryck som utvidgar blodkärlen, vilka då kan rymma mer blod och följaktligen gör penisen större. Pumpen måste användas under flera månader, antingen dagligen eller 2-3 gånger per vecka i 10-30 minuter. Det är inte skadligt och penis blir varken slappare eller ”lösare” när man använder en vakuumpump. Vakuumpumpen är särskilt vanlig i USA men har aldrig riktigt slagit igenom i Skandinavien.”

Du kan hämta fler upplysningar om vakuumpumpen på nätet genom att söka på begreppet ”penis enlargement”.
(Källa: Tidningen Iform)

Här hittar du Lustjakts sortiment av erektionspumpar

Potensring
Potensringar används för att minska blodflödet från penis och finns i många olika material, färger och utförande. Dessa ringar är också väldigt populära hos män som inte har några potensproblem, då de ger en betydligt grövre, hårdare och något längre penis.

Det vanligaste är att man trär på den ända ner till roten. Vissa män föredrar dock att ha den en bit upp på skaftet. Vanligtvis så trär man på ringen när penis är helt erigerad. Om problemet är att få erektion, så får man lov att använda en erektionspump först, innan ringen träs på. Man kan utan problem använda ringen 30min i taget, men vi rekommenderar att man tar det lite vackert i starten för att vänja sig, 5 till 10 min kan vara lagom till att börja med.

Tips: Om du har svårt att få stånd ska du inte ligga på rygg, då tyngdlagen gör det svårare för penis att bli blodfylld.

Här hittar du Lustjakts sortiment av potensringar