Endometrios

Endometrios

Endometrios är en kronisk gynekologisk sjukdom då vävnad som liknar livmoderslemhinnan finns utanför livmodern. I Sverige har ungefär tio procent av kvinnor i barnafödande ålder sjukdomen. Om du har mycket ont vid mens, riklig mens, ont vid samlag och/eller ont när du kissar eller bajsar bör du kontakta husläkare eller gynekolog.
Endometrios innebär att vävnad som liknar livmoderslemhinnan, endometrium, förekommer utanför livmodern. Vävnaden kan finnas var som helst i kroppen. Vanligast är att den finns i buken till exempel på bukhinnan, på äggstockar, på urinblåsa eller på tarm, i ärr efter operationer i buken och i bristningar som uppstått i samband med förlossning.
Ärftliga och immunologiska faktorer kan tillsammans med så kallad retrograd menstruation, då en del av menstruationsblodet går ut i bukhålan via äggledarna, leda till att endometrios bildas.

Symtom
* Det vanligaste symptomet är menstruationssmärta, dysmenorre. Vid endometrios börjar smärtorna oftast före menstruationen för att sedan bli kraftigare under mensens första dagar.
* Djup samlagssmärta förekommer ofta redan i början av sjukdomen.
* Symptom från tarmen är mycket vanligt, till exempel smärta när du bajsar. Symtomen kan likna dem vid IBS, känslig tarm.
* Besvär som påminner om urinvägsinfektion förekommer ofta.
* Mensrubbningar, såsom rikliga blödningar, mellanblödningar, oregelbunden mens och korta menscykler, det vill säga du har mens oftare än en gång i månaden.
* Infertilitet, ofrivillig barnlöshet, är vanligare hos kvinnor med endometrios.

Sök vård
Om du har kraftiga menssmärtor, riklig mens, ont vid samlag och/eller ont när du kissar eller bajsar bör du kontakta husläkare eller gynekolog.
Adress och telefonnummer till en vårdmottagning hittar du genom att klicka på mottagningen under Sök vård uppe till höger. Du kan även kontakta vissa mottagningar och beställa en tid via internet. Klicka på Mina vårdkontakter till höger.

Undersökning
En gynekologisk undersökning och din sjukdomshistoria är viktiga delar för att läkaren ska kunna ställa diagnosen endometrios.
Endometrios kan vid behov bekräftas genom titthålsoperation, laparoskopi, där typiska förändringar kan ses. Ibland kan en mikroskopisk undersökning av vävnadsbitar för att visa endometrios behöva göras.
Ultraljudsundersökning kan ibland visa på endometrioscystor i äggstockarna, men behövs inte för diagnosen.

Behandling
Om du har lindriga besvär räcker det oftast att behandla symtomen med i första hand anti-inflammatoriska läkemedel och p-piller, men utan blödningsuppehåll. Behandlingen bör utvärderas efter tre månader.
Om du inte blir bättre kan annan typ av hormonell behandling eller operation bli aktuell.
Vid ofrivillig barnlöshet på grund av endometrios kan du ha möjlighet till provrörsbefruktning, IVF.

Källa: Vårdguiden
Inlagd: 2008-11-06