Bäckenbottenträning 2

Bäckenbottenträning 2

Om bäckenbottenträning(BBT)
Konceptet BBT har gamla anorOm bäckenbottenträning (BBT). Inte bara med knipkulor.

BBT introducerades redan på 1950-talet av Arnold Kegel. Att träna sin bäckenbottenmuskulatur har visat sig vara ett mycket bra sätt att förebygga eller bota inkontinensbesvär. Tanken med träningen är att förbättra styrkan och uthålligheten i muskulaturen kring bäckenbotten.

De allra flesta studier som gjorts pekar på att BBT är något som absolut bör ingå i en kvinnas vardag. Det tar inte lång tid, det kostar ingenting och det kan absolut inte göra någon skada. Det är alltid bättre att förekomma problem hellre än att börja då de är ett faktum.

Citat från SBU:s webbplats:
”Effekten av bäckenbottenträning under och efter graviditet för prevention av inkontinens har studerats.
99 kvinnor som bäckenbottentränade dels i grupp en gång i veckan, dels individuellt dagligen med start åtta veckor efter förlossning jämfördes med en matchad kontrollgrupp från ett annat distrikt. Utvärderingen gjordes 16 veckor efter förlossning och en mindre andel kvinnor i behandlingsgruppen rapporterade då inkontinens jämfört med kontrollgruppen.
Läckaget mätt med blöjvägningstest hade minskat och styrkan i bäckenbottenmuskulaturen hade ökat i gruppen som tränat jämfört med kontrollgruppen. Samtliga skillnader var signifikanta..”

Vi rekommenderar inte att Du utför knipövningar när Du kissar!
Bryt inte strålen med musklernas hjälp mer än högst en gång i månaden. Det kan störa din rytm, och hjärnan kan börja förändra ditt naturliga kissmönster. Det är aldrig bra att ingripa i kroppens automatiska sätt att sköta saker och ting.