Avbrutet samlag

Avbrutet samlag

Avbrutet samlag innebär att mannen drar ut sin penis ur slidan när han känner att utlösningen är på väg, för att undvika att spermier kommer in i slidan.

Metoden har flera osäkerhetsmoment. Det gäller att mannen reagerar i rätt ögonblick innan utlösningen kommer för att kunna avbryta i tid. Det kan också finnas spermier i den droppe vätska som ofta kommer innan utlösningen.

Om utlösningen kommer nära slidans öppning kan spermierna leta sig in i slidan till livmodern.

Risken för befruktning ökar också om ett nytt samlag sker strax efter utlösningen då det kan finnas spermier kvar i penisen. Kvinnan är utlämnad åt mannens handlingsförmåga eftersom hon inte kan påverka metodens säkerhet.

Avbrutet samlag är inget att rekommendera om man vill undvika graviditet men det är bättre än ingen preventivmetod alls. Metoden skyddar inte heller mot sexuellt överförbara sjukdomar.