Att leva i celibat

Att leva i celibat

tt leva sexuellt avhållsamt kallas att leva i celibat. En del väljer att leva i celibat, medan andra lever i celibat utan att ha valt det.
Dagligen möter vi reklambudskap som anspelar på sex och tidningarna lockar med tips för ett bättre sexliv. Att då ta avstånd från sex kan ses som någonting väldigt konstigt.

Varför väljer man att leva i celibat ?
Att leva i celibat betyder inte att vara sexuellt avhållsam utan att det är avhållsamhet från sexuellt umgänge det handlar om. Man kan alltså vara väldigt sexuellt aktiv genom fantasier och onani, men inte med andra.
Det finns många olika skäl till att leva i celibat. En del lever i celibat hela livet, medan andra väljer att leva i celibat i perioder. Många religiösa grupper har regler som innebär att de troende ska leva i celibat. De anser att den sexuella energin bör användas till att utöva religiösa plikter istället. Det är speciellt vanligt bland religiösa personer som bor i kloster.
En del människor känner att det sexuella livet tar för stor plats eller energi i deras liv. Det väljer att leva i celibat i perioder för att på så sätt kunna ägna sig åt annat. En del idrottare lever i celibat för att istället använda den sexuella energin till att prestera bättre resultat på tävlingar.

När man inte har valt att leva i celibat
En del lever i celibat mot sin vilja. Det kan bero på att de inte hittar rätt person att dela sitt sexuella behov med eller för att de lever i ett förhållande där det sexuella skjutits åt sidan. Det kan också bero på att en funktionsnedsättning förhindrar möjligheten till sexuell njutning. Man kanske är helt beroende av vårdpersonal som inte har någon sexologisk kompetens.
Om du lever i celibat mot din vilja, och känner att det är ett problem, kan du ta kontakt med en kurator på sex- och samlevnadsmottagning eller en psykolog som kan hjälpa dig. Det är inte lätt att berätta att man inte har ett fungerande sexualliv i ett samhälle som är så fokuserat på sex, men det finns hjälp att få. Det finns till exempel mediciner som höjer sexlusten. Du kan även få hjälp av psykolog, psykoterapeut eller arbetsterapeut för att förbättra dina möjligheter till ett tillfredsställande sexliv.

Vad kan jag göra själv?
Se över din situation. Varför lever du i celibat? Om det är självvalt och du inte ser några problem med det så är det bara att leva vidare som du valt, men om du vill ha förändring så behöver du fundera vidare. Är det arbetet som tar för mycket tid eller är det någonting annat som kan ligga bakom problemet?
Försök se hur du beter dig mot personer du möter och är intresserad av. Kanske kan du försöka förändra ditt sätt för att lättare kunna inleda relationer. Det kan behövas samtal med sexualrådgivare för att förändra ett invant beteende. Man kan ha ett fungerande sexliv utan en partner och onani är ett vanligt sätt att njuta av sin egen sexualitet.
Om du lever i ett förhållande utan sex, och vill återuppta eller inleda sexuella aktiviteter, bör du försöka prata med din partner för att komma fram till om viljan är ömsesidig. Det finns olika vägar till nytändning i en relation och man får räkna med att det behövs både tid och motivation. Ta er tid att hitta tillbaka till varandra. Ett sätt kan vara att byta vanor och prova på något nytt, till exempel genom att hitta saker att göra tillsammans. Det behöver inta ha med sex att göra. Tid tillsammans kan i sig verka välgörande för sexualiteten.

Är det farligt att inte ha sex?
Rent fysiskt är det inte farligt att avstå från sex. Kroppen har förmåga att låta det fysiologiska sexuella behovet få utlopp genom drömmar som kan leda till orgasm och utlösning. Dessa drömmar är positiva och helt naturliga.

Har du behov av att prata med någon eller vill ha råd kan du kontakta en sex- och samlevnadsmottagning.

Källa: Vårdguiden
Inlagd: 2008-10-28