Amningsmetoden

Amningsmetoden

Att fruktsamheten är lägre under den period kvinnan ammar är en uråldrig kunskap. Att amma länge är fortfarande en vanlig form av familjeplanering världen över.

Amning ger ett bra skydd mot graviditet om:

o Kvinnan ammar minst var sjätte timme, dygnet runt de första fyra månaderna, utan att barnet får någon form av tillägg. Därefter bara om tillägg ges i form av ”smakportioner” efter amningen.

o Kvinnan inte fått tillbaka sin mens efter förlossningen.

o Om det inte har gått mer än sex månader efter förlossningen.

Alla dessa tre villkor måste vara uppfyllda för att amningsmetoden ska fungera som preventivmetod. Risken att bli gravid är mycket liten om dessa villkor är uppfyllda. Det är en enkel och praktisk metod om amningen fungerar problemfritt.