Allergier – Olika typer

Allergier – Olika typer

Allergier mot naturgummi var mycket sällsynta före 1980-talet. En ökad och snabbare produktion av gummihandskar efter utbrottet av HIV-epidemin, med större mängd föroreningar kvar i materialet, tros vara orsaken till att allergier blivit vanligare. Ett eller flera proteiner som förekommer i ofullständigt renat naturgummi utgör allergen. Exponering för latex tidigt i livet, med kontakt mellan framförallt slemhinneytor och handskar eller urinkatetrar, anses vara det som ger upphov till sensibilisering. Det är de snabba överkänslighetsreaktionerna (typ 1, förmedlade via IgE) som kan vara allvarliga.

Latex betyder i strikt mening naturgummi, till skillnad från syntetiska sådana. (I angloamerikansk litteratur används ibland begreppen natural L. resp synthetic L.) Latex är en vattenemulsion av kautschuk, innehållande även små mängder proteiner, fett och kolhydrater.
Från 1980 till 1992 har antalet latexallergiker inom vården ökat från 3 % till 10 % och man räknar med att det ökar till 20 % år 2000.

Det finns tre typer av latex reaktioner:
Irriterande kontakteksem klassas som ickeallergiska och orsakas av fyra olika faktorer- tvålrester av antibakteriell tvål; svettning i skyddshandskar- rubbar pH-värdet på huden; uttorkning av huden när man använder handskar för länge; kemikalier i handskarna. Symtomen är bl.a. torrhet, klåda och små sår.

· Allergisk kontakteksem har liknande symtom men dessa är mer uttalade, mer utbredda och varar längre. Varje gång huden blir irriterad ökar känsligheten och fler hudceller blir sensibiliserade.

· Omedelbara allergiska reaktioner är det allvarligaste reaktionerna. Dessa kan yttra sig som rhinit, conjunctivit, tachycardi, tremor, urticaria, blodtrycksfall, anafylaktisk chock eller död.

Latexallergi måste tas på allvar. Latexallergi förbättras eller försvinner aldrig. I de flesta fall blir den värre för varje exponering och orsakar mer och mer allvarliga reaktioner som kan leda till anafylaktisk chock eller död.

Det bästa för latexallergiker är hårdplast. Tål latexallergikern kondomer så tål de med all säkerhet naturlatex (9 av 10 tål naturlatex) Naturlatex utvinns ur Kauchukträdet. På marknaden finns många produkter i ”fusk” latex.
Latexallergiker tål inte heller jelly, cyberskin eller loveclone.