Allergier – latex och gummi

Allergier – känslighet mot latex och gummi

Allergi är en sammansättning av de orden allos (förändrad, alternerat) och ergos (reaktion) och myntades av Clemens Von Pirquet 19066.

Idag vet man mer om allergi och gör därför skillnad på begreppen överkänslighet, allergi och intolerans7.

Överkänslighet eller hypersensitivitet som det också kallas är en förhöjd känslighet mot ett annars ofarlig ämne.

Om överkänsligheten beror på att immunförsvaret reagerar på ämnet och bildar en typ av antikroppar som kallas IgE är det fråga om en allergisk reaktion(7). Om överkänsligheten inte beror på immunologiska mekanismer kallas den intolerans (7).

När det kommer till erotiska leksaker och hjälpmedel är gummi och latex de material som flest personer reagerar på.

Gummi är ett samlingsnamn för vulkade elastiska polymerer (3), vanligen framställda av olja eller naturgas. Latex tillverkas av saven från gummiträd, vanligtvis Hevea brasiliensis (1,2). Latex är en vattenemulsion av kautschuk som även innehåller små mängder proteiner, fett och kolhydrater (2). Latex kallas också naturlatex eller naturgummi. I strikt mening finns det alltså inget som heter syntetiskt latex men begreppet förekommer, troligtvis eftersom ”natural latex” och ”synthetic latex” förekommer i engelsk litteratur.

Man kan vara överkänslig mot både naturlatex och syntetiskt gummi men orsaken till reaktionerna varierar.

Kontakteksem
Kontakteksem är inte en allergisk reaktion mot ett bestämt material utan en överkänslighet som orsakats av exempelvis rester från antibakteriell tvål, svettningar under latexmaterial och uttorkning på grund av långvarigt bruk.

Symtomen är bl.a. torrhet, klåda och små sår.

Kontaktallergi mot gummikemikalier
Allergiskt kontakteksem kan utvecklas mot kemikalier (exempelvis thiuramer och karbamater) som kan finnas i naturgummi och syntetiskt gummi. Den första rapporten om att kemikalierester i gummi kan framkalla eksem kom redan på 30-talet (1).

Kontaktallergi visar sig som kliande rodnade eksem där gummi haft direktkontakt med huden och kan finnas kvar i flera dygn.

Allergiska kontakteksem mot kemikalier kan vara svåra att upptäcka då eksemen först kommer efter några timmars och ibland dagars fördröjning1. Denna typ av allergi kan diagnostiseras av läkare med lapptest1 och ”kallas ofta bara gummiallergi men borde för tydlighetens skull kallas kontaktallergi mot gummikemikalier”1

Om du har kontaktallergi mot gummikemikalier tål du sannolikt kondomer och stavar tillverkade i naturgummi av märket Saxenfeldt.

Latexallergi
Allergi mot naturlatex beror på ett eller flera protein som finns i ofullständigt renat naturgummi från gummiträdet Hevea brasiliensis (1,2) och tros bero på att gummihandskar under 80-talet innehöll en större mängd föroreningar på grund av att produktionstakten ökade (2). Vid denna allergiform utvecklas specifika IgE-antikroppar (1,2) mot allergenet. Detta är snabba överkänslighetsreaktioner som kan vara allvarliga. (2)

Svårighetsgraden på latexallergi varierar i styrka (1). Den mildaste formen är då huden vid kontakt med latex reagerar med snabbt uppträdande klåda, rodnad och ofta urtikaria (1,2) (nässelutslag). Reaktionen kan också yttra sig som rhinit (inflamation i luftvägarna), konjunktivit (inflammation i ögats slemhinna), tachycardi (pulsstegring), tremor (darrningar), urtikaria (utslag), hypotoni (blodtrycksfall), anafylaktisk chock eller död (2).

Latexallergiker utvecklas lättare hos atopiker (1) och personer som är allergiska mot latex kan ha korsallergier mot banan, avokado, kastanj, nektarin, plommon, körsbär, jordnötter och Benjaminfikus (2,7).

Latexallergi måste tas på allvar eftersom den tenderar att förvärras vid upprepad kontakt med allergenet (2), om du är allergisk mot latex bör du därför undvika materialet. Du bör också undvika produkter tillverkade i Jelly, Pearlshine och CyberskinTM (inklusive Loveclone och realskin) och andra material som innehåller gummi.

Vi rekommenderar att du väljer produkter av silikon, glas eller hårdplast.
Här kan du hitta sexleksaker 

Referenser

1. Nordling, Wrangsjö och Lindberg (2001) Naturgummilatex i sjukvården, seminarieunderlag Allergimässa 2001 Folkhälsoinstitutet. Materialet nedladdat från Internet 20031124 från http://www.fhi.se/shop/material_pdf/latex.pdf

2. Lilja Anders (odaterad) Latexallergi ur neuroradiologisk synvinkel

Anders Lilja är överläkare på Neuroradiologiska avdelningen, Karolinska Sjukhuset

Materialet hämtat från Internet 20031125 http://www.roret.com/artikar/latexallergi.htm

3. Olof Krugloff (1997) Plastordlista, versionpr den 10 okt. 1997, PIR Materialet hämtat från Internet 20031126 från http://www.plastinformation.com/ordlista/ordlista.pdf

4. Johansson H. och Zimerson E.(200) Tox-Info handboken del 14 Bilvårdsprodukter Tox-Info AB

5. Berner et.al (1988) Råd om egenvård, Landstinget i Värmland och Apoteket i Värmland, Materialet hämtat från Internet 20031126 från http://www.liv.se/files/pdf/patientguide/egenvard-vuxna.pdf

6. http://www.hon.ch/Library/Theme/Allergy/Glossary/allergy.html

7. Eriksson N. Informationsrik sida om allergier : http://w1.351.telia.com/~u35108105/om_allergi.htm

Materialet hämtat från Internet 20031127

Källa: Nicole Zöger genom Lustjakt Svenska AB