Äggledarinflammation (Salpingit)

Äggledarinflammation (Salpingit)

Äggledarinflammation är en vanlig infektion bland unga kvinnor. Du får smärtor i nedre delen av buken, kan också få flytningar och besvär från urinröret. Inflammationen orsakas av bakterier och behandlas med antibiotika. Snabb behandling är viktig för att minska risken för framtida komplikationer.
Äggledarinflammation kan vara akut eller kronisk. Akut inflammation ger plötsliga, svåra symtom medan kronisk inflammation kan ge mer otydliga symtom som kommer då och då och är lindrigare.
Den vanligaste orsaken till äggledarinflammation är sexuellt överförbara infektioner, till exempel klamydia och gonorré. Sexuell aktivtivitet är en förutsättning för att få äggledarinflammation. Sjukdomen är vanligare hos unga fertila kvinnor. Efter klimakteriet är den mindre vanlig.
Vid missfall eller efter en abort finns också en liten risk att drabbas av en infektion i livmodern som kan sprida sig till äggledarna.
Vid svårare inflammationer kan äggledarens mynning täppas till, äggledaren spännas ut av var eller vätska och läkningen sker med ärrbildning. Då ökar risken för utomkvedshavandeskap. Ibland kan en varböld bildas i den slutna äggledaren, och bilda en liten säck. Då kan en operation bli nödvändig för att tömma bölden. Dessutom kan detta leda till svårigheter att bli gravid.

Symtom
Vid akut äggledarinflammation kan sjukdomsbilden variera från en allvarlig retning i bukhinnan till praktiskt taget symtomfrihet. Du får smärtor i nedre delen av buken, kan också få flytningar och besvär från urinröret. Du kan få smärta vid samlag. Feber och rubbningar i menstruationen kan förekomma. En kronisk inflammation ger mer obestämda symtom som en lätt molande värk i nedre delen av buken och ibland smärta i korsryggen.
Det kan finnas flera anledningar till att ha ont i magen och det är inte alltid det går att hitta någon tydlig orsak till besvären. Det kan finnas enkla orsaker där besvären går över av sig själva utan behandling, men det kan också finnas mycket allvarliga och farliga orsaker till varför du har ont i magen. Plötsligt ont i magen kan förutom äggledarinflammation och utomkvedshavandeskap (gör en graviditetstest) till exempel bero på en mag-tarm-infektion, blindtarmsinflammation, förstoppning eller riklig med gaser. En del kan också ha ont i magen av stress.

Egenvård
Har du haft äggledarinflammation bör du undvika samlag under tre till fyra veckor.

Sök vård
Man ska söka vård direkt på en vårdcentral eller akutmottagning om:
* smärtan kommer plötsligt, är mycket intensiv eller flyttar sig
* man har fått ont efter till exempel ett slag
* man börjar bli matt, yr eller svimmar.

Undersökning
I samband med en gynekologisk undersökning tas prov från underlivet och ett blodprov. I sällsynta fall kan det även vara nödvändigt att göra en titthålsundersökning för att utesluta andra sjukdomar. Beroende på symtom kan du bli inlagd för vård eller gå hem med behandling.

Behandlingar
Det är viktigt att äggledarinflammation behandlas så snabbt som möjligt för att minska risken att du får skador som kan göra att du får svårt att bli gravid. Behandlas inte inflammationen kan du få varbölder i äggledarna. Då kan en operation bli nödvändig för att tömma bölderna.
I vissa fall kan läkaren rekommendera vila till dess att symtomen går tillbaka.

Läkemedel
Antibiotika används för att bekämpa bakterierna. Ibland ges också smärtstillande medicin i början av behandlingen.

Källa: Vårdguiden
Inlagd: 2008-11-06