Sadomasochism

Sadomasochism

Sadism och Masochism

Den ena parten (sadisten) finner njutning i att plåga (utsätta för smärta) den andra parten (masochisten) som finner njutning i att plågas. Inte så konstigt som det låter.

Stimulans är eggande, mer stimulans är mer eggande – tills man når en gräns som är väldigt individuell. Den gränsen flyttas dessutom framåt vid hög upphetsning och kåthet, även vanlig sex skulle göra ont – om vi inte var upphetsade! På det här sättet kan en erfaren och bra sadist föra en partner till sexuella nivåer som denne inte ens drömt om!

Sadomachosism kan vara mer eller mindre tungt.

Man kan bedöma tyngden antingen efter psykologiska eller fysiska utgångspunkter.

Här följer två skalor som ofta används. Hur långt man vill gå på skalorna är individuellt och kan också variera från gång till gång. Man kan öka upplösningen på skalorna genom att lägga till ett + eller – efter gradangivelsen.

Den psykiska skalan(denna skala är väldigt individuell)

Nivå 1- Bara rent symbolisk stimulans.
Nivå 1 Man ligger på en så låg nivå, relativt upphetsningen, att stimulansen aldrig uppfattas som smärta alls.
Nivå 1+ Man ligger på gränsen till smärtförnimmelse mest hela tiden.
Nivå 2- Bara korta perioder med smärtförnimmelser, annars nivå 1.
Nivå 2 Man ligger på en nivå där stimulansen uppfattas som smärta, men fortfarande hela tiden är sexuellt upphetsande.
Nivå 2+ Man ligger vid den övre gränsen mest hela tiden.
Nivå 3- Man går upp på nivå 3 bara under korta perioder för att sedan återgå till nivå 2 och 1.
Nivå 3 Man ligger på en så hög smärtnivå att det för tillfället är sexuellt avtändande. Det handlar bara om att försöka härda ut. Det erotiska ligger mer på ett intelektuellt plan och upphetsningen kommer först i efterskott. Man går så långt som man kan stå ut med helt enkelt.
Nivå 3+ Man ligger på nivå 3 under långa perioder och ligger nära gränsen. Eventuellt innehåller ett helt spel bara nivå 3 stimuli!
Den fysisk skalan(även denna är individuell men i mindre grad än den psykologiska skalan)

Nivå A Endast symboliska stimuli, lämnar inga märken, ger bara tillfällig sensation.
Nivå B Ger hastigt övergående märken och kort kvardröjande smärta.
Nivå C Ger tydliga märken och kvardröjande smärta som kan finnas kvar längre tid – räknad i timmar.
Nivå D Dito men tiden räknas i dagar.
Nivå E Kan ge permanenta märken, dock inget som man kan klassificera som fysiska men.