50% använder sexleksaker

Hälften av alla nordbor äger en sexleksak

En undersökning visar att ungefär hälften av alla i norden äger en sexleksak. De allra flesta som äger en sexleksak upplever ett ökat välbefinnande (i Sverige svarar cirka 94 % ja).
De flesta använder sina sexleksaker både ensamma och tillsammans med en partner. Ungefär en femtedel använder sexleksakerna endast ensamma.
Hälften av alla personer mellan 20-45 år äger en sexleksak och 4 av 5 som äger en leksak använder den också.
Kvinnorna är något övervägande, med undantag för Danmark där män i lika hög grad som en kvinna har en sexleksak.

3 av 10 har flera sexleksaker och kompletterar då och då med en ny.

94% upplever att de får ökat välbefinnande av en sexleksak/hjälpmedel.

Hur ofta använder man sin sexleksak?
6% använder sexleksaker varje dag,
34% någon gång per vecka
39% någon gång i månaden.
17% någon gång i kvartalet
5% mer sällan.

När använder man sin sexleksak?
20% av Svenskarna använder sexleksaker när de är ensamma
39% tillsammans med partner/partners
41% både själv och tillsammans med partner/partners
Vanligaste användningstillfället är överlägset ”hemma på kvällen” som 9 av 10 säger detta.

Skulle du kunna tänka dig att köpa i sexbutik eller prova sexleksak/hjälpmedel?
(denna fråga ställdes till de som ingen hade samt de som hade en leksak med inte provat den)
53% svarade Ja
17% svarade ja men skulle inte kunna tänka sig att köpa den själv.
30% skulle inte kunna tänka sig av vare sig köpa eller prova.

Vanligaste skälet till att man inte använder/provar sexleksaker är överlägset att man inte har något behov. Många tycker inte att det känns naturligt.
1 av 3 av dessa tycker att det är pinsamt och det är det största skälet att inte vilja köpa.
Männen är mer rädda än kvinnorna för negativ respons hos partnern.

Ge bort en sexleksak
8 av 10 svenskar kan tänka sig att ge bort en sexleksak.
Flest kan tänka sig att ge till sin partner tätt följt av vän/väninna.
3 av 4 skulle vilja få en sexleksak av någon. Helst vill man få en av en partner följt av vän/väninna.

På frågan ”Av vem skulle du vilja få en sexleksak?” svarar 67 % av sin partner. – Glöm inte bort det nästa gång du ska köpa en present!

*Undersökningen är genomförd på ett riksrepresentativt urval av konsumenter.
Undersökningsföretaget Zapera arbetar på olika sätt med validering av resultaten, vilket innebär att resultaten är tillförlitliga. Av 10 949 tillfrågade förrekryterade kvinnor och män på internet svarade 4 080 personer på frågor. Ungefär lika många svenskar, danskar, norrmän och finländare har besvarat frågorna, alltså något fler än ettusen personer i vardera land (i Sverige 1 024 personer). De intervjuade var i åldrarna 20-45 år och spridda över varje land. Ungefär tre fjärdedelar av dem som svarat lever i en relation. Övriga är ensamstående. Enkäten genomfördes 13-19 mars 2008.
Källa: Zapera.

Källa: Zapera

Det finns många sexleksaker och sexhjälpmedel som uppgraderar ditt sexliv.
-Är du osäker på vad du ska köpa? Ring eller maila gärna till oss på Lustjakt så hjälper vi gärna till, en bra sexbutik.

Tel 0522-644444
info@lustjakt.se
Hitta en bra sexbutik om du vill handla